Ukrainas Čerņihivas apgabala atjaunošanai EM rīkos sarunu procedūru

0
308

Ministru kabinets š.g. 4.jūlija sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvājumu par Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai piešķirtā 2 miljonu eiro finansējuma izlietojumu un atbilstošajām procedūrām. Minētā atbalsta sniegšanai EM uzrunās Latvijas uzņēmējus; informācija par plānoto sarunu procedūru tiks publicēta EM tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā Ukrainas puses lūgumu, EM piešķirto finansējumu piedāvā izmantot, sniedzot atbalstu četros virzienos:

• dzīvojamā fonda atjaunošana – moduļu mājas ģimenēm, kuru mājokļi tika pilnībā iznīcināti Krievijas agresijas rezultātā;

• pirmsskolas izglītības iestāžu labiekārtošana (mēbeles, rotaļlaukumu aprīkojums), nodrošinot drošu un stimulējošu vidi;

• dzelzsbetona civilo patvertņu nodrošināšana;

• sertificēta būveksperta pakalpojumu nodrošināšana, lai uzstādītu moduļu mājas un civilās patvertnes.

“Ukrainas puse kā prioritāros rekonstrukcijas virzienus norādījusi kritiskās un sociālās infrastruktūras, kas ir bērnudārzu un izglītības iestāžu, kā arī mājokļu atjaunošanu. Tas veicinās iedzīvotāju atgriešanos apgabalā. Tāpēc pirmais solis ir nodrošināt Čerņihivas apgabala iedzīvotājiem pamatpakalpojumus un apgabala sociālekonomisko attīstību, atbalstot Ukrainas identificētās vajadzības, īpaši steidzamāko un nepieciešamāko preču piegādi,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Saskaņā ar Čerņihivas pilsētas administrācijas sniegto informāciju, karadarbības rezultātā privātais dzīvojamais fonds Čerņihivas pilsētā tika būtiski bojāts vai dažviet pat pilnībā iznīcināts. Tādējādi viens no prioritārajiem uzdevumiem ir nodrošināt mājokļus Čerņihivas pilsētas iedzīvotājiem, rekonstruēt pirmskolas izglītības iestādes un modernizēt to materiāli tehnisko bāzi, lai radītu piemērotu, drošu un stimulējošu izglītības vidi bērniem, kuri cietuši no kara sekām. Tāpat aktuāls ir jautājums par civilo patvertņu nodrošinājumu Čerņihivas pilsētas iestādēm un uzņēmumiem, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību.