Uz remontdarbu laiku LVM slēgs divus tiltus Latgalē

0
196
Publicitātes foto

Augustā AS Latvijas valsts meži (LVM) uzsāks divu tiltu remontdarbus Latgalē, tāpēc uz laiku satiksmei būs slēgts viens tilts Kalna pagastā un viens – Dignājas pagastā.

Augustā tiks uzsākti Vārzgūnes tilta remontdarbi Kalna pagastā un Ziemeļsusējas tilta remonts Dignājas pagastā. Būvdarbu dēļ satiksme pār šiem tiltiem būs slēgta. Paredzēts, ka Vārzgūnes tilta būvdarbi tiks pabeigti līdz šī gada 10.novembrim, bet Ziemeļsusējas tilta – līdz 31.oktobrim.

Gan Vārzgūnes, gan Ziemeļsusējas tilts ir dzelzsbetona konstrukciju tilti uz pāļu balstiem. Katra tilta laidums ir aptuveni 16-18 metri ar brauktuves platumu 7 metri. Abu tiltu remontdarbus veiks ceļu būves firma SIA Binders.

LVM uztur un regulāri uzrauga 92 tiltus un 199 liela izmēra caurtekas visā Latvijā, vajadzības gadījumā veicot nepieciešamos remontdarbus drošai to ekspluatācijai. Lai nodrošinātu tiltu nestspēju un to izmantošana satiksmes dalībniekiem būtu droša, LVM speciālisti tiltus regulāri apseko, veicot tiltu pārraudzību, un sertificēti eksperti piecu gadu ietvarā visiem tiltiem veic visaptverošas pārbaudes jeb galveno tiltu inspekciju. Saskaņā ar ekspertu slēdzieniem tiek plānoti un veikti nepieciešamie remontdarbi.

Tilti ir sarežģītas un specifiskas inženiertehniskās būves, kas nodrošina ūdensteču šķērsošanu, tāpēc to remontdarbi ir vieni no sarežģītākajiem meža infrastruktūras darbiem.