Uz vairākiem ceļiem Latgalē un Vidzemē atjauno segumu

0
2

Seguma atjaunošanas darbi, kas ietver vienkārtas virsmas apstrādi, apauguma noņemšanu un nomaļu labošanu, sākušies uz vietējās nozīmes autoceļiem Gaigalava–Viļāni (V561) no Rikavas katoļu kapiem līdz Jaunviļāniem (13,15.km – 23,4.km) un uz autoceļa Varakļāni–Nagļi–Žogota (V592) posmā no dabas lieguma Lubānas mitrājs līdz krustojumam ar jau minēto autoceļu Gaigalava–Viļāni (13,5.km – 19,89.km).

Tiks atjaunots segums arī autoceļam Bērzgale–Rogovka (V549) posmā no Bērzgales līdz krustojumam ar autoceļu Rogovka–Mežvidi–Pušmucova (V499).

Būvdarbus visos trijos posmos veiks SIA 8 CBR un kopējā līgumsumma ir 524 185 eiro ar PVN.

Latgalē seguma atjaunošanas darbi sākti uz vietējās nozīmes autoceļiem Galēni–Sīļukalns–Stirniene (V739) posmā no krustojuma ar Ošupes ielu Galēnu pagastā vairāk nekā 6 kilometru garumā un autoceļa Vecvārkava–Ančkini–Pieniņi–Kauša (V751) no Vārkavas līdz krustojumam ar ceļu Līvāni–Preiļi (P63) (7,04.km – 15,53.km).

Darbi sāksies arī uz vietējā autoceļa Līvāni–Gavartiene–Steķi (V754) (3,40.km – 16,98.km).

Visos trijos posmos veiks vienkārtas virsmas apstrādi, atjaunos ceļazīmes, mainīs caurtekas, tīrīs grāvjus, pie upēm uzstādīs drošības barjeras un atjaunos segumu uz nobrauktuvēm.

Līgums noslēgts ar SIA Binders par kopējo summu 546 891 eiro ar PVN.

Savukārt Vidzemē vienkārtas virsmas apstrādes darbi sāksies uz autoceļiem Smiltene–Mēri–Lobērģi (V244) posmā no krustojuma ar autoceļu Blome–Birzuļi–Palsmane (V243) līdz Priedītēm (12,64.km – 14,17.km), uz ceļa Mēri–Grundzāle–Vila (V247) tiks atjaunoti 700 metri ceļa virzienā no Mēriem. Remontdarbus veiks arī uz vietējās nozīmes ceļa Velēna–Vireši (V411) no Gaujaskalna līdz krustojumam ar Vidzemes šosejai (A2) (23,42.km – 30,6.km).

Posmos veiks karstā asfalta iesēdumu remontu un profila labošanu, tiks mainītas caurtekas, uzpildītas nomales, kā arī atjaunotas ceļazīmes un tīrīti grāvji. Līgums noslēgts ar SIA Binders par kopējo summu 543 264 eiro ar PVN.

Visos minētajos posmos būvdarbu laikā tiks ieviesti ātruma ierobežojumi 70, 50 un 30 km/h.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit