Uzlabo centralizētās siltumapgādes sistēmas posmus Gulbenē

0
230
Publicitātes attēls

Lai novērstu potenciālos bojājumus un nākamajā apkures sezonā klientiem nodrošinātu drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojumu, Gulbenē siltumapgādes uzņēmums Gren šovasar veic renovācijas un efektivitātes uzlabošanas darbus vairākos centralizētās siltumapgādes sistēmas posmos.

Renovācijas un efektivitātes uzlabošanas darbu ietvaros tiek demontētas trīs siltuma kameras un tajās esošās savu laiku nokalpojušās tērauda caurules, nomainot tās ar rūpnieciski izolētām caurulēm un atbilstošu noslēgarmatūru.

Uzņēmums jau ir pabeidzis siltuma kameras demontāžas un cauruļu nomaiņas darbus Blaumaņa ielā 46 – maģistrālajā siltumtrases posmā, kas bija vissliktākajā stāvoklī. Arī Ozolu ielā 3 C vecie, neizolētie siltumtrases veidgabali ir nomainīti ar jauniem, rūpnieciski izolētiem. Būvdarbi pabeigti arī Kalpaka ielā 45, siltumtrases posmā, kas nodrošina siltumapgādi Gulbenes Mūzikas skolai un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Patreiz šajā vietā vēl notiek teritorijas labiekārtošanas darbi. Šonedēļ tiek veikti siltuma kameras demontāžas darbi Rīgas ielā 28/30, siltumtrases posmā, kas nodrošina siltumapgādi LVM Ziemeļaustrumu virsmežniecībai. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz nedēļas beigām un nākamajā nedēļā veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

Gulbenē centralizētās siltumapgādes pakalpojumu izmanto 2425 mājsaimniecības un 77 juridiskie klienti – skolas, bērnudārzi, sabiedriskās ēkas, iestādes un uzņēmumi. Gulbenē centralizētās siltumapgādes pakalpojumu nodrošina uzņēmums SIA Gren Gulbene, kurš siltumenerģijas ražošanai izmanto vietējo, atjaunojamo resursu – koksnes šķeldu.