Uzlabo energoefektivitāti sociālās aprūpes centra ēkai Umurgā

0
287
Foto no Limbazunovads.lv

Limbažu novada pašvaldība pērnā gada jūlijā noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu piešķiršanu sociālās aprūpes centra – pansionāta Pērle Umurgā energoefektivitātes uzlabošanai, informē novada pašvaldībā.

Pansionāta ēku veido divi viena stāva korpusi 577,3 kvm platībā. Ēkai ir arī pagraba telpas. Viens no korpusiem (koka konstrukcijas) ekspluatācijā ir kopš 1930.gada, bet otrs (ķieģeļa mūra konstrukcijas) – no 1960. gada. Ēkā izveidotas istabiņas pansionāta iemītniekiem, dažādas koplietošanas un personāla telpas, kā arī tiek iznomātas telpas ģimenes ārsta praksei.

2021.gadā veicot ēkas tehnisko apsekošanu, secināts, ka tai nav nodrošināta atbilstoša pamatu hidroizolācija, sienas pastāvīgi tiek samitrinātas, lokālās vietās mūra sienās vērojamas plaisas, ir neatbilstošs bēniņu pārseguma siltinājums, bojāta lietus ūdens noteksistēma. Izstrādāts ēkas energosertifikāts ar ieteikumiem energoefektivitātes uzlabošanai un atbilstoši veikti arī projektēšanas darbi, lai risinātu augstāk minētās problēmas.

Tiks veikta pagraba pārseguma, ārsienu, ārdurvju ailu, bēniņu iekšsienu un grīdas, kā arī cokola un pamatu siltināšana, logu un durvju nomaiņa pret energoefektīvākām, kā arī apkures sistēmas pārbūve, radiatoru nomaiņa, uzstādot viedās termostata galvas ar vadības sistēmu, un pagraba apkures un karstā ūdens cauruļvadu un to izolācijas nomaiņa.

Būvdarbi objektā uzsākti 2022. gada septembrī. Veicot esošās siltumizolācijas demontāžu, konstatēts, ka vecākā ēkas daļa, kas veidota no koka konstrukcijām, ir satrupējusi, pamati veidoti ar akmens krāvumu.

Lai nodrošinātu ēkas drošu turpmāku ekspluatāciju, nolemts veikt ēkas pārbūvi, nomainot konstrukcijas un pārbūvējot pamatus. Papildu pārbūves darbiem izstrādāts būvprojekts, vēl tiks veikta būvdarbu iepirkuma procedūra. Plānots, ka darbi pilnībā tiks pabeigti šī gada vasaras beigās.

Līdz šim veikti dažādi demontāžas darbi, bēniņu attīrīšana, saglabājamās ēkas daļas logu montāža, sienas mūru gaisa spraugas aizpildīšana, radiatoru nomaiņa un zibensaizsardzības sistēmas izbūve.

Būvdarbu rezultātā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā 138803.2 kWh gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 5.429 CO2 ekvivalenta tonnas.  

Ēkā lielākais enerģijas patēriņš ir apkurei – aptuveni 150 tūkst. kWh gadā. Pēc darbu veikšanas tas samazināsies par aptuveni 110 tūkst. kwh.

Ēkā būvdarbus veic SIA REA Būve, būvuzraudzību nodrošina SIA Marčuks, bet autoruzraudzību īsteno būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs SIA BŪVPROJEKTS.