Uzlabojies valsts reģionālo autoceļu tehniskais stāvoklis

0
693

Šī gada nogalē labā tehniskā stāvoklī ir 51,7% valsts reģionālo autoceļu, kas ir gandrīz par 10% vairāk nekā pērn. Uzlabojumi panākti, jo 2021.gada būvdarbu sezonā lielākais būvdarbu apjoms valsts ceļu tīklā veikts tieši uz reģionālajiem autoceļiem, vēsta VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Labā stāvoklī esošo reģionālo autoceļu ar asfaltbetona segumu īpatsvars ir palielinājies par 8,4%, ar grants segumu – par 10,3%. Grants seguma reģionālo autoceļu uzlabojumi saistīti ar dubultās virsmas apstrādes izmantošanu uz zemākas intensitātes reģionālajiem ceļiem ar grants segumu.

Šogad segums atjaunots 627 km valsts reģionālo autoceļu. Reģionālie autoceļi ar asfalta segumu labā un ļoti labā stāvoklī ir 56,9%, apmierinošā – 17,1%, sliktā un ļoti sliktā 26%. Reģionālie autoceļi ar grants segumu 18,1% ir labā stāvoklī, 30,5% – apmierinošā un 51,4% – sliktā stāvoklī. Kopumā 51,7% visu reģionālo autoceļu ir labā tehniskā stāvoklī, 18,9% apmierinošā un 29,4% sliktā vai ļoti sliktā.

Šī gada beigās labā un ļoti labā tehniskā stāvoklī ir 77,7% valsts galveno autoceļu, kas ir par 1,4% vairāk nekā pērn, apmierinošā stāvoklī ir 10,5% galveno autoceļu, 11,8% – sliktā stāvoklī. 2021.gadā būvdarbi veikti uz 138,66 kilometriem valsts galveno autoceļu.

Seguma atjaunošana šogad veikta uz 273,26 km valsts vietējo autoceļu, labā un teicamā tehniskā stāvoklī pašlaik segums ir 15,4% no vietējiem autoceļiem. Asfaltētie valsts vietējās nozīmes autoceļi 40,9% ir labā un ļoti labā stāvoklī, 27,9% – apmierinošā, 31,2% – sliktā un ļoti sliktā. Vietējie autoceļi ar grants segumu 7,1% ir labā stāvoklī, 38,5% – apmierinošā un 54,4% – sliktā stāvoklī.

Būvdarbi 2021.gada sezonā notika 206 valsts autoceļu objektos, darbi pabeigti 162 objektos, bet pārējos turpināsies nākamajā gadā. Kopumā Šogad darbi notika uz vairāk nekā 1330 km valsts autoceļu.

Valsts autoceļu remontdarbiem, uzturēšanai un projektēšanai šogad bija pieejami 325 miljoni eiro, no tiem 159 miljoni eiro – no valsts pamatbudžeta, kuros iekļauts arī finansējums valsts autoceļu uzturēšanai ziemā un vasarā. No valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ceļu būves projektu realizācijai līdz 2021.gada beigām tika piešķirti 100 miljoni eiro. Papildu 55 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķīra reģionālo un vietējo autoceļu remontdarbiem saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR). 11 miljoni eiro piesaistīti kā līdzfinansējums no Eiropas Savienības (ES) fondiem.