Uzlabota skolu infrastruktūra visā Latvijā

0
757

Jaunais mācību gads vairākās Latvijas skolā sākts mūsdienīgās un jaunās telpās.  Ar katru gadu atjaunoto skolu skaits aizvien pieaug. Aktuālajā Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā skolās visā Latvijā tiek īstenoti ES fondu projekti, tās atjaunojot un uzlabojot, informē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Ar ES fondu atbalstu tiek uzlabota vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu mācību vide, tajā skaitā energoefektivitāte, kā arī uzlabota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju mācību vide koledžās un palielināts modernizēto studiju programmu skaits STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju programmās. 

Pamatskola Upesciemā

Jaunizveidota mūsdienīga un moderna skola Pierīgā – Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola. Skolā ir izbūvētas plašas un gaišas telpas, 12 moderni aprīkoti mācību kabineti ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām, kā arī izveidota sporta zāle ar trenažieru zāli un palīgtelpām. Jaunā ēdamzāle ir aprīkota ar prasībām atbilstošām virtuves iekārtām, kur skolēniem ir iespēja pašiem izvēlēties sev ēdienu no pašapkalpošanās ēdiena izdales letes. Piegulošā teritorija ir labiekārtota, izbūvējot jaunus ceļus un atpūtas laukumus, kā arī veikti apzaļumošana darbi.

Skolas izveides kopējās izmaksas ir 10 115 554 eiro, ES fondu ieguldījums ir 1 053 329 eiro.

Vidusskola Jēkabpilī

Jēkabpilī ievērojamas pārmaiņas ar ES fondu atbalstu piedzīvojusi Jēkabpils 2.vidusskola – pārbūvēti visi skolas korpusi, fasāde ieguvusi košas krāsas, labiekārtota teritorija un stāvlaukums pie skolas. Būtiski ir tas, ka skolai ir izbūvēti jauni iekšējie inženiertīkli – apkures sistēma, kanalizācija un ūdensvads, izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju. Izremontētas arī visas skolas telpas, izveidoti 4 jauni matemātikas kabineti un blakus vecajam korpusam izbūvētajā piebūvē izvietota skolēnu garderobe. Lai nodrošinātu vides pieejamību, izbūvēti pandusi, pacēlājs un lifts gan jaunajā, gan vecajā ēkas korpusā. Tāpat projekta ietvaros jaunās mācību telpas ir aprīkotas ar mūsdienīgiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem, kā arī mācību klasēm iegādātas ergonomiskas mēbeles un aprīkojums.

Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūves kopējās izmaksas ir 8,3 milj. eiro, ES fondu ieguldījums ir 2,3 miljoni eiro.

Ģimnāzija Bauskā

Jauno mācību gadu labiekārtotā un mūsdienīgā mācību vidē varēs uzsākt Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni un mācībspēki. Skolas telpas ir pilnībā izremontētas un aprīkotas ar mūsdienīgām, ergonomiskām mēbelēm, kā arī iegādāts nepieciešamais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu aprīkojums. Bauskas Valsts ģimnāzija ir saņēmusi jaunu sporta aprīkojumu (vingrošanas buku, atspēriena tiltiņu, desmit vingrošanas paklājus, sienas paklājus triecienu absorbēšanai un divdesmit dažāda izmēra barjeras), kā arī ir uzstādīts jauns sporta aprīkojuma komplekss ar pievilkšanās stieņiem, vēderpreses solu, zviedru sienu, līdztekām un atspiešanās stieņiem visām skolas vecuma grupām.

Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūves un mācību vides uzlabošanas kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1,6 milj. eiro, ES fondu ieguldījums ir 641 tūkst. eiro.

Vidusskola Jelgavā

Jelgavas Amatu vidusskolā veikta infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija – izveidotas jaunas mācību laboratorijas pavāriem un mācību kafejnīca, kur pusdienot varēs arī pilsētnieki. Paplašinātas metālapstrādes mācību iespējas, izveidojot modernu lokšņapstrādes zāli ar jaunākās paaudzes iekārtām. Ir iegādātas arī modernas šujmašīnas un šuvēju specialitātē ieviestas digitālās tehnoloģijas, kas nodrošinās, ka konstruēšana un modelēšana turpmāk varēs notikt arī datorprogrammā – skola iegādāsies ploteri jeb lielizmēra printeri, ar kuru varēs drukāt jau gatavas apģērba piegrieztnes.

Projekta ietvaros pilnībā ir renovētas un sakārtotas divas Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas, kā arī labiekārtots pagalms pie nama Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8. Būvdarbu gaitā rekonstruēti vairāki mācību kabineti, skolas rekreācijas telpas, izveidota pāreja uz jaunajām piebūvēm, labiekārtoti abi pagalmi, teritoriju apzaļumojot un pie abām ēkām izveidojot nelielu autostāvlaukumu, velonovietnes, kā arī visa skolas teritorija šobrīd ir iežogota.

Projekta gaitā arī pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas 4.sākumskolas, izveidojot to par daudzfunkcionālu sporta stadionu, kuru sporta nodarbībām un sacensībām izmanto Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi, kā arī individuāli var izmantot jelgavnieki. Sporta laukums ikvienam interesentam pieejams jau no 2019.gada rudens.

Vidusskolas atjaunošanas kopējās izmaksas ir 5 026 235 eiro, ES fondu ieguldījums ir 3 110 950 eiro.

Izglītības iestādes Dobelē

Dobeles novadā tiek attīstīta izglītības iestāžu infrastruktūra, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstinot esošo izmaksu efektivitāti. Projekta ietvaros ir uzbūvēta jauna dienesta viesnīca, kas aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm un aprīkojumu.

Pabeigti darbi pie jaunā dabaszinātņu centra būvniecības un tā aprīkošanas ar nepieciešamajām mēbelēm un inventāru, tādējādi ir veikti visi plānotie pasākumi ergonomiskas mācību vides izveidē un nodrošināšanā, kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanā, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanā, kvalitatīvu STEM mācību priekšmetu nodrošināšanai, kā arī Reģionālā metodiskā centra attīstībai Dobeles Valsts ģimnāzijas vajadzībām. Reģionālais metodiskais centrs ir aprīkots ar nepieciešamo aprīkojumu reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkciju nodrošināšanai.  Dabaszinātņu centrs ir atvērts kopš 2019.gada rudens. Pilnībā pabeigti arī Dobeles Valsts ģimnāzijas atjaunošanas un aprīkošanas darbi. Jauno mācību gadu atjaunotās telpās varēs uzsākt Dobeles sākumskolas audzēkņi un darbinieki – ir pārbūvēta sākumskolas ēka, palielinot mācību telpu skaitu, lai nodrošinātu ergonomisku mācību vidi, kā arī ir uzbūvēta jauna sporta zāle.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 780 177 eiro, ES fondu ieguldījums ir 3 501 820 eiro.

Koledža Olainē

Mācību vides un ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veic arī Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža. Projekta ietvaros ir veikta koledžas 1. un 2.stāva pārbūve, kur izveidotas 11 studentu darba drošības prasībām atbilstošas laboratorijas, kas aprīkotas ar mūsdienīgu aprīkojumu un iekārtām. Jaunizveidotajās inovatīvajās laboratorijās studentiem būs iespēja iegūt profesionālās kompetences, kas atbildīs darba tirgus un nozares uzņēmumu prasībām. Šobrīd vēl norit darbs pie bibliotēkas krājumu papildināšanas, kā arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegādes. Iegādājoties planšetdatorus un portatīvos datorus ar projektoriem, tiks nodrošināta iespēja izmantot interneta pieslēgumu mācību procesā, tādējādi studijas padarot maksimāli inovatīvas un plašas. Līdz 2021.gada pavasarim projekta ietvaros plānots veikt remontu arī 3. un 4.stāva mācību klasēs.  

Tehnikuma mācību vides, paaugstinot energoefektivitāti, uzlabošanas kopējās izmaksas ir 5,4 milj. eiro, ES fondu ieguldījums ir 4,6 milj. eiro.

Mācību vide astoņās Ventspils skolās

Lai uzlabotu un pilnveidotu mācību vidi Ventspils izglītības iestādēs, ieviešot arī mūsdienīgus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus un aprīkojumu, šogad trijās no mācību iestādēm veikti telpu atjaunošanas un aprīkojuma uzstādīšanas darbi.  Ventspils 2.pamatskolā ir atjaunota sporta zāle, lai veicinātu skolēnu fiziskās aktivitātes, pozitīvu attieksmi pret sportu un veselīgu dzīvesveidu. Ventspils 2.vidusskolā ir radīta ergonomiska mācību vide meiteņu un zēnu mājturības kabinetos. Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā ir izbūvēti un atjaunoti fizikas un ķīmijas kabineti un mājturības kabineti, kā arī ir atjaunota un modernizēta konferenču telpa, lai izveidotu ergonomisku un moderni aprīkotu metodiskā centra apmācību zāli. Kopš 2015.gada Ventspils Valsts 1.ģimnāzija pilda Reģionālā metodiskā centra funkcijas, sniedzot atbalstu ne vien Ventspils pilsētas, bet arī Alsungas, Kuldīgas, Pāvilostas un Ventspils novadu pedagogiem.

Projektā kopā paredzēts uzlabot mācību vidi 8 Ventspils skolās un tā kopējās izmaksas ir 5 321 157 eiro, ES fondu ieguldījums ir 3 866 378 eiro.

Sporta zāle Ventspils 2.pamatskolā.

Vidusskola Liepājā

Modernizēta un atjaunota Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. ES fonda projekta ietvaros ir uzbūvēta jauna skolas ēka mākslas un dizaina profesionālās izglītības infrastruktūras nodrošināšanai Alejas ielā 18, Liepājā, bet skolas otrajā ēkā Ausekļa ielā 11/15 tiek veikti telpu pārbūves darbi profesionālās mūzikas izglītības kvalitatīvai nodrošināšanai – tiek veikta koncertzāles un ieejas mezgla pārbūve, lifta izbūve, kamerzāles izveide, dienesta viesnīcas izbūve izglītības iestādes audzēkņiem.  Projektā paredzēts arī telpas aprīkot ar mūsdienīgām un ergonomiskām mēbelēm. Projekts tiek veikts, lai audzēkņiem nodrošinātu kvalitatīvu vidējās profesionālās kultūrizglītības pieejamību mūzikā, mākslā un dizainā, kā arī radītu patīkamus darba apstākļus mācībspēkiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 908 839 eiro, ES fondu ieguldījums ir 3 322 513 eiro.

Pamatskola Ciecerē

Saldus novada Cieceres pamatskolai ir modernizēta mācību vide, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Skolā pilnībā ir pārbūvēta esošā sporta zāle par multifunkcionālu telpu ar balkonu, kā arī tā aprīkota ar sportam nepieciešamajām iekārtām. Projekta ietvaros iegādāti 20 moderni portatīvie datori skolēniem.

Skolas modernizācijas kopējās izmaksas ir 1 572 089 eiro, no kurām ES fondu ieguldījums ir 54 979 eiro.

Tehnikums Saldū

Modernizēts Saldus tehnikums un atjaunotas vairākas tā ēkas, lai nodrošinātu mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabotu profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros ir pārbūvēta zēnu dienesta viesnīca, bet meiteņu dienesta viesnīca jau tuvojas noslēgumam – tiek veikta telpu iekārtošana un pēdējie būvdarbi, kurus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Dienesta viesnīcām veikta kapitāla pārbūve un iekārtošana – mainīts plānojums, izveidotas jaunas inženierkomunikācijas, uzstādītas mēbeles, aprīkotas virtuves, iegādātas veļas mašīnas un žāvētāji, kas ir īpaši aktuāli jaunajiem ugunsdzēsējiem, kuri apgūs profesiju Saldus tehnikumā, lai uzturētu tīras ikdienā savu mācību un sporta apģērbu formas. Atjaunota arī tehnikuma sporta nama zāle. Uzlaboti dabaszinību kabineti, kā arī iegādāts ekskavators un mērinstrumenti hidrobūvju tehniķa mācību programmai. Tehnikumā arī iegādātas jaunas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iekārtas.

Tehnikuma modernizācijas kopējās izmaksas ir 3 095 044 eiro, no kurām ES fondu ieguldījums ir 2 630 787 eiro.

Ģimnāzija Siguldā

Pabeigta Siguldas Valsts ģimnāzijas vecā korpusa (Trohaja korpusa) pārbūve, veidojot ergonomisku un modernu mācību vidi 1962.gadā celtajā ēkā. Renovētajā korpusā atrodas 20 mācību klases ar palīgtelpām, telpas administrācijai un skolotājiem.  Pagājušo mācību gadu skolēni mācības varēja uzsākt jaunuzbūvētajā korpusā (Kvantu korpusā), kas bija projekta attīstības 1.kārta, bet šogad jauno mācību gadu varēs uzsākt pārbūvētajā vecajā skolas korpusā. Abi skolas korpusi ir savienoti un to iekšpusē ir atklāts iekšpagalms pusapļa formā. Uzzini vairāk: http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/siguldas-valsts-gimnazija-jaunais-macibu-gads-jaunas-telpas

Noslēgumam tuvojas arī Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukcijas darbi, kuru laikā skola iegūst jaunas un mūsdienīgas mācību telpas. Patlaban ir noslēgušies plānotie darbi mācību klasēs, ģērbtuvēs, ēdnīcā, kā arī citās telpās, lai veiksmīgi varētu uzsākt jauno mācību gadu; remontdarbi šobrīd turpinās skolas svinību zālē.

Projekta – abu skolu – Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolu kopējās izmaksas ir 18,6 milj. eiro, no tām ES fondu līdzfinansējums ir gandrīz 3 milj. eiro.

Smiltenes vidusskolas internāta jaunbūve

Smiltenes vidusskolas internātam uzbūvētas jaunas, mūsdienīgas un daudz plašākas telpas. Jaunuzbūvētajai ēkai ir 3 stāvi, kur skolniekiem būs pieejama moderna un mūsdienām atbilstoša mācību vide, kā arī guļamistabas, kopēja atpūtas telpa un mācību telpa, vairākas tehniskās telpas un 4 istabas ar atsevišķiem sanitārtehniskajiem mezgliem un virtuvi, kas ir piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ēkas otrajā un trešajā stāvā katrā izveidotas 11 istabas, kur uz katrām 2 istabām izveidota kopīga tualete. Tāpat ēkas otrajā un trešajā stāvā skolēniem ierīkota kopēja virtuve, divas dušas un divas tualetes telpas, katrā stāvā paredzēta tehniskā telpa un personāla telpa. Kopumā internātā ir iespējams izmitināt vismaz 50 skolēnus, iepriekšējās internāta telpās vietas bija vien 16 skolēniem.

Jaunuzbūvētās ēkas  kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1,6 milj. eiro, ES fondu ieguldījums ir 570 472 eiro.

Viestura vidusskolas atjaunošana Valmierā

Atjaunota un modernizēta lielākā Valmieras skola – Valmieras Viestura vidusskolas vēsturiskā ēka, kā arī tikusi veikta tās sporta zāles pārbūve, lai radītu mūsdienīgus apstākļus gan skolniekiem, gan darbiniekiem. Projekta ietvaros, modernizējot vidusskolu, skolēniem ir uzlabota mācību vide un pilnveidota materiāli tehniskā bāze, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu apmācību un attīstītu skolēnu individuālās kompetences. Pārbūvējot Valmieras Viestura vidusskolas vēsturisko ēku, ir uzlabota mācību vide 828 Valmieras un apkārtējo novadu skolēniem, kuri šajā skolā apgūst vispārējo izglītību. Skolas mācību kabineti aprīkoti ar ergonomiskām mēbelēm, kuras var pielāgot skolēnu garumam. Skolas aktu zālē un mācību klasēs ir uzstādīts atbilstošas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums – datori, interaktīvie ekrāni, projektori un iegādāti planšetdatori.

Vidusskolas atjaunošanas kopējās izmaksas ir vairāk nekā 4 milj. eiro, no tām 1,28 milj. eiro ir ES fondu līdzfinansējums.

Vidusskola Gulbenē

Ar ES fondu finansiālu atbalstu veikti telpu modernizēšanas, aprīkošanas un pārbūves darbi Gulbenes novada vidusskolā, kas izveidota no šī gada augusta sākuma, apvienojot Gulbenes novada valsts ģimnāziju un  Gulbenes 2.vidusskolu, kuras sastāvā ietilpst arī internāts. Projekta īstenošanas mērķis ir modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Gulbenes novadā, nodrošinot izglītības programmu daudzveidību, attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot modernu, ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. Skolas telpas tagad ir aprīkotas ar ergonomiskām mēbelēm, tur ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, kā arī veikta sporta infrastruktūras uzlabošana – pārbūvēts stadiona skrejceļš. Projekta ietvaros tika veikta arī internāta ēkas pārbūve, telpu aprīkošana un teritorijas labiekārtošana – nomainīts jumta segums, ēka pilnībā nosiltināta, uzlabota pirmā stāva apkures iekārta un nomainītas elektroinstalācijas.

Vidusskolas uzlabošanas kopējās izmaksas ir vairāk nekā 5 milj. eiro, no tiem 3,03 milj. eiro ir ES fondu līdzfinansējums.

Divas vispārējās izglītības iestādes Rēzeknē

Rēzeknē ir uzlabota mācību vide un infrastruktūra divās vispārējās izglītības iestādēs – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā un Rēzeknes 2.vidusskolā. ES fondu projektu ietvaros abās iestādēs ir izveidota mūsdienīga un ergonomiska mācību vide kā skolēniem, tā mācību spēkiem un citiem darbiniekiem – atjaunotas telpas un ēkas fasāde, uzlabojot tās energoefektivitāti, kā arī veikti telpu labiekārtošanas darbi – iegādātas mēbeles, mācību iekārtas un aprīkojums, ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un iegādāts aprīkojums. Izveidoti un iekārtoti ir dabaszinātņu un matemātikas kabineti, lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un zinātni. Pārbūvēta un atjaunota arī abu skolu sporta infrastruktūra, kas bija nonākusi sliktā tehniskā stāvoklī – atjaunots Ģimnāzijas sporta laukums, abu skolu sporta zāles, kā arī skolas ir aprīkotas ar jaunu sporta inventāru un iestādēs ierīkotas atbilstošas sanitārās higiēniskās telpas.

Kopš 2015.gada Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija pilda Reģionālā metodiskā centra funkcijas, sniedzot atbalstu ne vien Rēzeknes pilsētas, bet arī Rēzeknes, Ciblas, Zilupes, Ludzas, Kārsavas, Viļānu un Riebiņu novada pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem. Īstenotais projekts turpmāk Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijai ļaus efektīvāk pildīt Reģionālā metodiskā centra funkcijas.

Abu skolu kopējās atjaunošanas izmaksas ir 15 022 388 eiro, no tām 7 191 983 eiro ir ES fondu līdzfinansējums.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, foto – Aleksandrs Lebeds.
Rēzeknes 2.vidusskola, foto – Aleksandrs Lebeds.

Sešas skolas Daugavpilī

Lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sešās Daugavpils izglītības iestādēs veikta infrastruktūras attīstība. Ergonomiska un moderna mācību vide – papildinot telpu atjaunošanu un aprīkošanu ar mēbelēm un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, ir izveidota Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils 13.vidusskolā, Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Saskaņas pamatskolā un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā. Sporta infrastruktūra atjaunota Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā, jo tā bija novecojusi un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Daugavpils Valsts ģimnāzijā atjaunots peldbaseins, bet Daugavpils 16.vidusskolā peldbaseina uzturēšanas iekārtas. Daugavpils 16. vidusskolu var nosaukt par pilsētas Jaunās Forštates mikrorajona izglītības, kultūras un sporta centru. Baseins ir izglītības iestādes ēkas neatņemama sastāvdaļa un to izmanto arī mikrorajona iedzīvotāji un skolēni no citām izglītības iestādēm.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja aktu zāle atjaunota un aprīkota ar mūsdienīgam iekārtām, lai tā varētu kalpot kā multifunkcionāls centrs.

Kopējās izglītības iestāžu atjaunošanas un pilnveidošanas izmaksas ir 10 166 316 eiro, no tām 4 525 000 eiro ir ES fondu finansējums.

Daugavpils 16.vidusskola.
Daugavpils 13.vidusskola.
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs.

Preiļu un Balvu izglītības iestādes

Skolu infrastruktūra atjaunota arī Preiļos un Balvos – modernizētas un aprīkotas ir tikušas Preiļu 1.pamatskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Balvu Valsts ģimnāzija un Balvu sākumskola. Skolu būvdarbi tika pabeigti jau 2019.gadā, bet šogad noslēdzās aprīkojuma iegāde un uzstādīšana mācību iestādēs.

Preiļu izglītības iestādēs – Preiļu 1.pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā tika veikta mācību vides modernizēšana un izglītības iestāžu telpu pārbūve un atjaunošana, iegādātas inovatīvs informāciju un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, mācību klašu telpās iegādātas jaunas mēbeles gan skolēnu, gan skolotāju darbam.

Abās izglītības iestādēs uzlabota arī sporta infrastruktūra – atjaunots sporta laukums un uzstādīta vingrošanas rīku josla pie Preiļu 1.pamatskolas un atjaunotas sporta zāles ģērbtuves ģimnāzijā. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā tika veikts daļējs telpu remonts un nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, savukārt reģionālā metodiskā centra vajadzībām iegādāts tiešsaistes komunikācijas aprīkojums un mēbeles.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 375 178 eiro, no tām 1 767 133 eiro ir ES fondu finansējums.

Balvu sākumskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā, lai sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, veikti mācību klašu, gaiteņu, sanitāro mezglu remonta darbi, kā arī iegādāti mūsdienīgi informācijas tehnoloģiju risinājumi un atjaunotās telpas aprīkotas ar ergonomiskām mēbelēm. Pabūvēts arī Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukums un sporta zāle.

Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 3,2 milj. eiro, no tām 2,2 milj. eiro ir ES fondu finansējums.

Preiļu ģimnāzija.
Preiļu pamatskola.
Balvu ģimnāzija.
Balvu sākumskola.

Avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit