Uzņēmums “Ādažu ūdens” īstenojis sarežģītu vides projektu

0
567
Foto no Adazunovads.lv

SIA Ādažu ūdens, īstenojot sarežģītu projektu Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana par 850 kubm diennaktī, 2022.gadā  sasniedza jaudas pieaugumu par 32%, atbilstoši veicot tehnoloģisko iekārtu un ēku pārbūvi notekūdens attīrīšanas iekārtās pie Gaujas, Smilgu ielā, Ādažos, informē novada pašvaldībā.

Attīrīšanas iekārtu pārbūve tika uzsākta 2021.gada oktobrī un pabeigta pagājušā gada novembra beigās. Būvdarbus un tehnoloģiju uzstādīšanu un ieregulēšanu veica būvkompānija SIA Mapri būve. Turpinot palielināties notekūdeņu plūsmām, pastāvēja augsts risks, ka noteiktās dienās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēs attīrīt notekūdeņus pienācīgā kvalitātē, tādējādi būtiski paaugstinot riskus, kas ir saistīti ar nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju paātrināja Ādažu ūdens un Aizsardzības ministrijas 2020.gadā sagatavotās aplēses par papildu notekūdeņu apjomu. Veicot tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, tika prognozēts, ka tuvākajos gados Nacionālo bruņoto spēku Ādažu mācību bāzes notekūdeņu plūsma uz Ādažu notekūdeņu attrīšanas iekārtām būs amplitūdā no 215 līdz 230 kubm diennaktī ar maksimālajām pīķa slodzēm diennakts griezumā līdz pat 430 kubm, kas veido 57% no viena notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerotenka notekūdeņu attīrīšanas kapacitātes.

Balstoties uzņēmuma aprēķinos, iepriekšējā attīrīšanas iekārtu būvniecības kārtā tika piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums 502 tūkstošu eiro apmērā, lai veiktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu trešā aerotenka, cauruļu sistēmu izbūvi un tehnoloģisko iekārtu pārbūvi. Pašreizējā būvniecības etapā, izbūvējot ceturto aerotenku, par uzņēmuma finanšu līdzekļiem tika veikti apjomīgi darbi sarežģītos apstākļos.

Būvniecības procesā un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas darbos tika iesaistīta gan  būvkompānija, gan uzņēmuma tehniskais personāls, gan SIA Firma L4 pieredzējušie būvuzraudzības speciālisti. Būvdarbu veikšanu apgrūtināja Gaujas tuvums un gruntsūdeņu intensīvs pieplūdums, veicot grunts izņemšanas un aerotenka betonēšanas darbus 7 metru dziļumā. Zināmas problēmas  bija nepieciešams risināt jauno tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas procesā, jo nav iespējama attīrīšanas procesa apturēšana, iekārtām darbojoties ar nominālo jaudu 2000 kubm diennaktī. Apmēram 4 mēnešus prasīja tehnoloģisko iekārtu ieregulēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās vides normatīvu prasības. Projekta ietvaros  tika nomainītas tehnoloģiskās iekārtas – sūkņi, elektroinstalācija, cauruļvadi un kompresori.

Ādažu ūdens kopā ar Ādažu pašvaldību prognozē, ka līdz 2025.gadam centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas ne mazāk kā 150 vienģimeņu dzīvojamās ēkas un piecas daudzdzīvokļu mājas, kas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām radīs papildu hidraulisko slodzi.