Uzņēmumu speciālistu došanos un ierašanos no ārvalstīm koordinēs LIAA

0
2

Ārkārtējās situācijas laikā uzņēmumiem ir atļauta darba spēka starpvalstu migrācija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir noteikta par atbildīgo iestādi, kas apkopo informāciju un sniedz informatīvo atbalstu uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams nosūtīt darbiniekus darbam ārvalstīs vai kuru darbiniekiem nepieciešams iebraukt mūsu valstī Latvijas uzņēmumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz 2020. gada 7. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs izdevis rīkojumu Par ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei. Šā gada 16. maijā rīkojums stājās spēkā, nosakot, ka ārvalstniekiem darba pienākumu veikšanas laikā nebūs jāievēro pašizolācija (mājas karantīna) pēc ierašanās Latvijā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

“Latvijas ražojošo, eksportējošo un nacionālajai drošībai nozīmīgo uzņēmumu nepārtraukta darbība ir vitāli svarīga mūsu tautsaimniecības atjaunošanai tuvākajā laikā. Turklāt šajā sarežģītajā laikā šie uzņēmumi turpina saglabāt stabilas darba vietas. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai netiktu ietekmēti investīciju projekti, un šo uzņēmumu darbu nekavētu nedz iekārtu darbība, nedz nepieciešamo sertifikātu saņemšana, nedz kvalificētu speciālistu piesaiste,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Rīkojums paredz, ka ārvalstu darbinieks Latvijā varēs strādāt ne ilgā kā piecas dienas, bet atsevišķos gadījumos ne ilgāk kā mēnesi.

Vienlaikus, Latvijas uzņēmumam, kura saistību izpildei Latvijā ieradies ārvalstnieks, būs jāapliecina ārvalstnieka atbilstība rīkojumā minētajiem kritērijiem, ka tas nav inficēts ar Covid-19 infekciju un ievēros visus Latvijā noteiktos ierobežojumus saistībā ar ārkārtējo situāciju, tai skaitā lietos individuālos aizsardzības līdzekļus, novēros savu veselības stāvokli un divas reizes dienā mērīs ķermeņa temperatūru un, konstatējot Covid-19 saslimšanas pazīmes, nekavējoties sazināsies ar ārstniecības personu.

Tāpat, lai ārvalstnieks nepakļautu citas personas inficēšanās riskam, uzņēmējam būs jāsamazina tā tiešie kontakti ar citiem cilvēkiem, jānodrošina fiziskā distancēšanās, kā arī jānodrošina personas transportēšana no un uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu, lai tas neizmantotu sabiedrisko transportu. Uzņēmumam arī jāapņemas, ka Covid-19 inficēšanās gadījumā segs visus ar ārvalstnieka ārstniecību saistītos izdevumus. Apliecinājums par ārvalstnieka atbilstību rīkojumā minētajiem nosacījumiem uzņēmējam būs jāiesniedz LIAA.

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un eksportējošo, kā arī nacionālai drošībai nozīmīgo uzņēmumu darbību, rīkojums paredz iespēju iebraukt Latvijā ārvalstniekiem neievērojot pašizolācijas prasību, gadījumā, ja:

  •     ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojumu sniedzēji Latvijā un, kas nepieciešami preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei, kas saistīts ar publiskā iepirkuma līguma saistību izpildi. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz piecas dienas;
  •     ārvalstnieka ierašanās saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz piecas dienas;
  •     ārvalstnieka ierašanās saistīta ar Nacionālai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz vienu mēnesi;
  •     ārvalstnieka ierašanās saistīta ar Latvijas komersantu saistību izpildi attiecībā uz investīciju projektu īstenošanu Latvijā, kur plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu eiro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simts tūkstošiem eiro. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz piecas dienas.

Plašāka informācija un uzņēmumiem nepieciešamās anketas būs pieejamas LIAA tīmekļa vietnē: http://www.liaa.gov.lv/lv/covid19

 Jautājumu gadījumā uzņēmēji aicināti zvanīt uz LIAA Klientu apkalpošanas nodaļu – tālrunis 68803505, rakstīt – [email protected]

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit