Uzstādītas putnu novirzīšanas zīmes uz elektrolīnijas no Valmieras uz Tsirgulinu

0
46
Publicitātes foto

Rūpējoties par Pukšu purvā ligzdojošajām dzērvēm, zivju ērgļiem un kuitalām, AS Augstsprieguma tīkls (AST) uzstādījis putnu novirzīšanas zīmes uz pārbūvētās 330 kV elektrolīnijas no Valmieras uz Tsirgulinu (Igaunija), vēsta AST pārstāvji.

Atbilstoši ornitologu izpētes rezultātiem, īpašās zīmes uzstādītas kopumā 5,1 kilometru garā posmā gar purvu Valmieras novadā.

“Vides aizsardzība un savas darbības ietekmes mazināšana AST ir svarīga, ko vērtējam arī pirms infrastruktūras projektu izbūvēm. Sadarbībā ar Valsts vides dienestu ornitologi pusgadu ilgajā izpētē par savvaļas putnu populāciju un to dzīvotnēm Pukšu purvā jaunās elektrolīnijas tuvumā secināja, ka atsevišķu putnu sugu aizsardzībai nepieciešams noteiktā posmā uzstādīt speciālus putnu novirzītājus, kamēr pārējās purvā ligzdojošo putnu sugas elektrolīnija neietekmēs, jo nekrustojas līniju un putnu ceļi,” par putnu aizsardzības pasākumiem komentēja AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Ar īpaši pielāgota drona palīdzību kopumā uzstādīti 580 novirzītāji putniem elektrolīniju vadu labākai pamanāmībai. Darbus pie Valmieras – Tsirgulinas līnijas pārbūves paredzēts pabeigt šopavasar, bet otra blakus esošā pārbūvējamā līnija no Valmieras uz Tartu tika pabeigta jau pagājušajā vasarā un arī tā ir šajā posmā marķēta ar putnu novirzīšanas zīmēm.

Divu Latvijas – Igauniju starpsavienojumu pārbūve ir viens no svarīgākajiem projektiem Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu nodrošināšanai. Tas paredz pārbūvēt divas pagājušā gadsimta 60-tajos un 70-tajos gados uzbūvētās līnijas, kas 49 km garā koridorā iet paralēli no Valmieras līdz Igaunijas robežai. Līniju rekonstrukcija notiek, nomainot visu veco infrastruktūru. Pārbūves ietvaros netika mainīta elektrolīniju trase un sprieguma līmenis – tās izbūvētas kā gaisvadu 330 kV līnijas esošo 330 kV gaisvadu līniju trasē, uzstādot jaunus balstus un montējot jaunus vadus. Abu līniju pārbūves projektam ir piešķirts 75% līdzfinansējums no Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem.

Pēc līniju pārbūves Latvijas – Igaunijas starpsavienojuma jauda kopā ar 2021. gadā ekspluatācijā nodoto jauno 330 kV elektropārvades līniju Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums no Rīgas TEC-2 līdz Kilingi-Nemme Igaunijā būs pietiekama energoapgādes drošuma garantēšanai un elektroenerģijas starpvalstu tirdzniecībai.

Līniju pārbūves pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās elektroenerģijas sistēmas un tie kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem, kas paredzēta 2025. gadā.