Vaira Ronimoisa

0
1322
Vaira Ronimoisa.

Kandidāte LBS valdei laika posmam 2021.–2024.gads.
Pašreizējā valdes locekle, kas kandidē atkārtoti.

LBS biedre kopš 1998.gada. LBS valdes locekle periodos no 2006.gada līdz 2015.gadam un no 2018. gada. 2019.gadā LBS izpilddirektore. Līdz 2018.gadam Cēsu reģionālās kopas vadītāja.

40 gadu darba pieredze būvniecībā vadot lielāku un mazāku būvobjektu būvdarbus kā, piemēram, Madonas sporta halle, Mālpils sporta halle, Alūksnes kultūras centrs, Cēsu bibliotēka, tajā skaitā 30 gadu pieredze vadot vairākus Latvijā labi zināmus uzņēmumus, piemēram, A/S UPB meitas uzņēmumu SIA Grotta, būvniecības nozares vadītāja, valdes locekle SIA Woltec. Kopš 2018.gada vidus LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas galvenā administratora vietniece. Strādājot sertifikācijas institūcijā sniedz skaidrojumus būvinženieriem, tai skaitā arī LBS biedriem, par sertifikāciju un ar to saistīto likumdošanu, kā arī sniedz padomu, kā rīkoties dažādās praktiskās situācijās būvobjektos balstoties uz likumdošanu un savu ilgo, praktiskā darba pieredzi būvobjektos.

Ko paveicāt kā valdes locekle šajā trīs gadu periodā LBS un LBS biedru labā, ar kādām aktivitātēm veicinājāt LBS atpazīstamību, kādās darba grupās vai citur iesaistījāties?

– Darbojoties LBS valdē pēdējo triju gadu periodā liels darbs tika ieguldīts būvniecības reglamentējošo aktu un normatīvu izstrādē, tajā skaitā sniedzot informāciju un dažādus skaidrojumus un pārliecinot gan  Ekonomikas ministriju un citas institūcijas, lai būvpraksi varētu turpināt būvspeciālisti ar būvtehniķa izglītību. Tas ir liels plus LBS biedriem, kuriem ir tehnikuma izglītība. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumiem.

Vienmēr esmu centusies veicināt LBS atpazīstamību. LBS uzdevumā esmu prezentējusi LBS  Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas pasākumā 2018. gadā. Prezentējusi būvspeciālistu sertifikācijas procesus Būvvalžu sanāksmē 2020.gadā un Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ikgadējās būvinženieru savienības vadītāju sanāksmēs. LBS izbraukuma valdes sēdēs Cēsīs un Jēkabpilī LBS biedriem un būvspeciālistiem prezentējusi prasības būvprakses sertifikāta iegūšanai un uzturēšanai.

Cik aktīvi piedalījāties valdes sēdēs šajos trīs gados, vai ietekmējāt kādu lēmumu pieņemšanu?

– Regulāri piedalījusies Izglītības sekcijas darbā. Esmu piedalījusies visās valdes sēdēs un katru ceturksni informējusi valdi par paveikto būvspeciālistu sertifikācijā.

Ko darīsiet kā valdes locekle LBS un LBS biedru labā, ja tiksiet ievēlēta valdē?

– Uzskatu, ka jaunās valdes svarīgākie uzdevumi būtu aktīvi iesaistīties būvniecības likumdošanas pilnveidošanā, lai normatīvi būtu nepārprotami, tajos būtu vienoti termini un definētas atbildības. Svarīgi būtu organizēt diskusijas un tikšanās ar LBS biedriem, tajā skaitā arī reģionos, tādējādi palīdzot biedriem labāk orientēties likumdošanā, izprast savu atbildību konkrētajos būvniecības procesos un šos procesos biežāk pieļautajām būtiskajām kļūdām.

Vēlos darboties jaunajā valdē, jo uzskatu, ka mana pieredze, zināšanas un prasmes, ir atbilstošas, lai turpinātu darbu LBS valdē un kopā ar citiem valdes locekļiem un LBS sekciju aktīvistiem realizētu LBS mērķus un uzdevumus.