Valdemārpilī izbūvē siltumtrases

0
420
Foto no Talsu novada pašvaldības albuma.

Valdemārpilī notiek siltumtrašu izbūve uz pirmsskolas izglītības iestādi Jaunajā ielā 1A un siltumtrases un apkures sistēmas izbūve Lielajā ielā 28, kur atrodas Valdemārpils mūzikas skola, informē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs.

Valdemārpils mūzikas skola un pirmsskolas izglītības iestāde Saulstariņš līdz šim nebija pieslēgtas pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas.

„Valdemārpils mūzikas skolā bija malkas krāšņu apkure, bet tās bija tehniski nolietojušās. Tā kā remontdarbiem būtu nepieciešams finansējums, nolēmām to ieguldīt ilgtermiņa risinājumā: pieslēgt ēkai centralizēto siltumapgādi,” pastāstīja A.Grīnbergs. Arī pirmsskolas izglītības iestāde Saulstariņš nebija pieslēgta centralizētajai siltumapgādei.

Siltumtrašu izbūvi veic SIA Talsu Bio-Enerģija par 73 309,65 eiro bez PVN.

Foto no Talsu novada pašvaldības albuma.