Valdība apstiprina likumprojektu transporta “zaļināšanai”

0
31
Attēls ilustratīvs

Otrdien, 25. jūnijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādāto Transporta enerģijas likumu. Transporta sektors ir otrs lielākais emisiju avots Latvijā, kas veido 37% no kopējā emisiju apjoma tautsaimniecības sektoros. Regulējuma mērķis ir veicināt transporta nozares zaļināšanu. Likumprojekts tiek virzīts tālākai apstiprināšanai Saeimā.

Likumprojekts paredz degvielas piegādātājiem pienākumu palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru savā enerģijas portfelī. Katrs degvielas piegādātājs varēs izvēlēties, kā sasniegt mērķi, īstenojot savu uzņēmējdarbības stratēģiju un meklējot saviem klientiem izmaksās efektīvākos risinājumus. Piemēram, esošajā degvielas uzpildes staciju piedāvāt biometāna uzpildes punktus, uzstādīt elektroenerģijas uzlādes punktus vai piedāvāt fosilo degvielu ar lielāku biodegvielu piejaukumu vai piedāvāt tīru biodegvielu, kas ražota no atkritumiem/atlikumiem.

Degvielas piegādātāji savu transporta enerģijas portfeli varēs zaļināt pakāpeniski, lai to transportam realizētās enerģijas emisiju intensitāte 2030. gadā samazinātos par 16%. Sava portfeļa zaļināšanu degvielas piegādātāji uzsāk 2026. gadā – samazinot sava portfeļa emisiju intensitāti par 6%.

Ja degvielas piegādātājs, īstenojot savu stratēģiju, būs pārsniedzis noteikto mērķi, samazinot emisiju intensitāti straujāk nekā noteikts likumprojektā, kāds cits degvielas piegādātājs varēs iegādāties šī mērķa pārsniegumu, tādējādi izpildot emisiju apjomu savā enerģijas portfelī. Tāpat degvielas piegādātājam būs iespēja pirkt biometāna, ūdeņraža vai elektroenerģijas statistiku no komersantiem, kas nav degvielas piegādātāji, bet kas šo transporta enerģiju izmanto pašpatēriņam vai realizē transportam.

Tīrākas enerģijas izmantošana sabiedriskā transporta sektorā

Plānots īstenot arī sabiedriskā transporta sektora zaļināšanu, īpaši blīvi apdzīvotās vietās – lielākajās pilsētās (Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Jēkabpils, Ogre un Valmiera). Lai veicinātu tīrāku enerģijas izmantošanu sabiedriskajā transportā, lielākajās pilsētas varēs turpināt izmantot tos pašus transportlīdzekļus, ko līdz šim, piemēram, izmantojot tajos biodegvielu lielākā apjomā vai biometānu, vai tos pārbūvējot biometāna vai elektroenerģijas izmantošanai, vai arī aizstājot nokalpojušos transportlīdzekļus ar jauniem videi draudzīgiem transportlīdzekļiem.

Pateicoties Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, jau šobrīd vairāku pilsētu iedzīvotājiem ir iespēja pārvietoties ar videi draudzīgiem sabiedriskajiem autobusiem. Piemēram, Rīgā papildus tramvajiem un trolejbusiem 2023. gada decembrī kursēja jau 35 elektroautobusi. Arī Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī ir uzsākta elektroautobusu izmantošana. Jēkabpilī tiek izmantoti arī saspiestās dabasgāzes autobusi, kuros kā degvielu var izmantot saspiesto biometānu.

Infrastruktūras attīstība alternatīvās degvielas izmantošanai

Likumprojekts paredz, ka Eiropas transporta tīkla valsts autoceļos vai to tiešā tuvumā ir plānots uzstādīt jaunus lieljaudas uzlādes punktus, kā ari nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās degvielas un sašķidrināta biometāna uzpildes punktus lielas noslodzes transportlīdzekļu – kravas mašīnu uzpildei. Eiropas transporta tīkls Latvijas teritorijā ir, piemēram, autoceļi Rīga-Liepāja, Rīga-Daugavpils u.c.

Savukārt, būvējot jaunu degvielas uzpildes staciju un pārbūvējot vai renovējot esošo staciju, komersants nodrošinās tajā vismaz vienu elektrouzlādes punktu vai alternatīvās degvielas uzpildes punktu.

Atbalsta programmas transporta sektora zaļināšanai

Uzklausot sabiedrības un nozares viedokli, mēs dodam iespēju izmantot tirgū plaši pieejamās zaļās tehnoloģijas, kuras turpina attīstīties. Jau šobrīd ir pieejamas vairākas atbalsta programmas, ko izstrādājušas trīs ministrijas – KEM, Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Piemēram, šobrīd pašvaldības var izmantot VARAM atbalsta programmu – proti, iegādāties jaunus elektrotransporta līdzekļus (M2, M3 kategorija – vairāk nekā astoņas vietas) skolēnu pārvadājumiem un īstenot uzlādes punktu infrastruktūras izveidei, kā arī iegādāties bezemisiju transportlīdzekļus pašvaldību vajadzībām.

Straujiem soļiem virzoties uz transporta sektora zaļināšanu, ministrijas strādā arī pie citām jaunām atbalsta programmām. Piemēram, KEM strādā pie Modernizācijas fonda programmas, kas sniegs iespēju pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumiem un privātajiem uzņēmumiem saņemt līdzfinansējumu elektroauto iegādei un to uzlādes infrastruktūras attīstībai. Programmu plānots apstiprināt šogad.

Tāpat KEM strādā pie fondu programmas biometāna attīstībai, kas veicinās biometāna pieejamību Latvijā. Programmas ietvaros plānots atbalstīt gan biogāzes attīrīšanas iekārtu iegādi, gan iespiešanas punktu būvniecību, gan transporta līdzekļu iegādi biometāna transportēšanai un nepieciešamās infrastruktūras izveidi.