Valmierā atsāk siltumtrases izbūvi

0
1127

Valmierā uzņēmums SIA Woltec atsācis otrās kārtas būvdarbus projektā Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā, kas ir turpinājums pērn sāktajiem apakšzemes komunikāciju pārbūves un rekonstrukcijas darbiem saistībā ar siltumapgādes sistēmas savienošanu ar jaunuzbūvēto katlumāju Dakstiņu ielā 1, ziņo Valmieras pilsētas pašvaldība.

Projekta realizāciju plānots pabeigs līdz 2021.gada 1.augustam.

SIA Valmieras ūdens Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs: “Šovasar turpinām pagājušajā gadā sākto projektu, lai pārveidotu Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmu un turpmāk Gaujas labo krastu varētu nodrošināt ar siltumenerģiju, izmantojot Dakstiņu ielā 1 esošo jauno katlumāju un pilnībā atteiktos no katlu mājas Rīgas ielā 25 darbības. Lai to sasniegtu, turpmākajos divos mēnešos jāpārbūvē siltumtrase 243 metru garumā.”

Projekta pirmajā kārtā 2020.gadā izbūvētas un pārbūvētas siltumtrases ar kopgarumu 1666m. Projektā izbūvēta maģistrālā siltumtrase no jaunās katlumājas Dakstiņu ielā 1 līdz namam Beātes ielā 13, papildus pārbūvēti siltumapgādes pievadi uz vairākām daudzstāvu dzīvojamām ēkām. Lai efektīvāk izmantotu aktīvo būvniecību minētajā rajonā, paralēli veikta ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu būvniecība. Beātes ielas posmā no Andreja Upīša ielas līdz Dārza ielai, kā arī Dārza ielas posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai kopumā tika izbūvēti un pārbūvēti 845 metri ūdensvada, uzstādīti seši virszemes hidranti, sadzīves kanalizācijas tīklu 415,7 metru garumā, kā arī 229,7 metri lietus kanalizācijas.

Saskaņā ar 23.08.2018 noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA Valmieras ūdens realizēs projektu Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā, kas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar jaunbūvējamu katlu māju Dakstiņu ielā 1. Ar nolūku savienot jauno katlumāju Dakstiņu ielā 1 ar katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīkliem izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī tiek rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Projekta kopējā summa ir 1 725 185,71 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

2020.gada 14.oktobrī Valmierā atklāta jauna šķeldas katlumāja Dakstiņu ielā 1: