Valmierā piešķir līdzfinansējumu velonovietnēm un gājēju ceļiem

0
316

Valmierā daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem pieejams atbalsts namiem piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, energoefektivitātes uzlabošanai un māju atjaunošanas darbiem, informē Valmieras pilsētas pašvaldība.

Stājušies spēkā grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kas paredz atbalsta iespējas arī velonovietņu izbūvei, palielina līdzfinansējuma daļu un summu bērnu rotaļu laukumu izveidei, kā arī precizē mājas zaļās zonas labiekārtošanā līdzfinansējamos darbus.

Līdzfinansējums projektiem, kas paredz mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju ceļu atjaunošanu vai izbūvi iespējams līdz 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 eiro. Savukārt bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai pieejams līdz 90% no projekta kopējām izmaksām liels līdzfinansējums, taču ne vairāk kā 5000 eiro.

Līdzfinansējums ik gadu tiek piešķirts Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmērā visiem pieteiktajiem un kritērijiem atbilstošajiem projektiem rindas kārtībā.

Ar līdzfinansējuma apmēru, tā piešķiršanas nosacījumiem un kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to tehniskais stāvoklis atzīts par bīstamu cilvēka dzīvībai vai veselībai vai jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai.