Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2020.gada pirmajos piecos mēnešos iesaistījies 14 tiesvedībās par elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OIK) mehānisma uzraudzību un kontroli, divās no tām atbildētājs vienlaicīgi ir arī Ekonomikas ministrija (EM). Pozitīva iznākuma gadījumā valsts budžets varētu atgūt vairākus desmitus miljonu eiro.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver: “Darbs pie obligātās iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas sakārtošanas Ekonomikas ministrijā tiek turpināts bez pārtraukumiem. Ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuri nosaka vēl vairāk stiprināt valsts atbalstu saņemošo elektrostaciju uzraudzību, kā arī apturēt vai ierobežot atbalsta apmērus. Tāpat turpināšu atbalstīt OIK atcelšanas likumprojekta virzību. Elektrības cenu pazemināšana būtu vērtīgs atbalsta instruments ekonomikas atlabšanas laikā, jo Covid-19 ietekmē ikvienu mājsaimniecība, kā arī uzņēmējdarbību. Kamēr šie grozījumi vēl tiek skatīti Saeimas atbildīgajā komisijā, turpināsim aktīvu darbu pie pakārtotiem OIK uzraudzības un kontroles jautājumiem.”

“Uzraudzības iestādes nav radītas, lai patiktu, bet, lai sakārtotu nozari un palīdzētu tai pilnveidoties. Biroja īstenoto kontroles pasākumu mērķis ir panākt, ka valsts atbalstu saņem tikai tās elektrostacijas, kas strādā godprātīgi. BVKB ir atbalstošs, bet nelokāms pret darbībām, kas liecina par krāpniecību,” atklāj BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Galvenie strīdu iemesli starp BVKB, EM un uzņēmumiem ir konstatētie noteikto elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas termiņu kavējumi, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, nodokļu parādi, kā arī saražotās siltumenerģijas mērījumu fiksēšana un mērinstrumentu pielietošana.

Par termiņu kavējumiem, uzsākot ražot elektroenerģiju koģenerācijā, tiesvedības procesos iesaistīti septiņi uzņēmumi. Savukārt pieci uzņēmumi ar biroju tiesājas par nodokļu parādu jautājumiem. Kā arī divas tiesvedības ir par siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu darbības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Provizoriskie elektrostaciju nodarītie zaudējumi valstij varētu būt mērāmi vairākos desmitos milj. eiro, tajā skaitā EM veiktie aprēķini vienas tiesvedības ietvaros (par elektroenerģijas ražošanas termiņa uzsākšanas kavējumu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā) vērtējami aptuveni 35 miljoni eiro apmērā. Šo summu sastāda ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas obligātā iepirkuma ietvaros 10 gadu periodā.

BVKB kopumā uzrauga 330 elektrostacijas. No tām 135 ir hidroelektrostacijas, 51 vēja elektrostacija, 42 enerģiju ražo no biomasas, 51 no biogāzes un 51 no dabasgāzes.

Kopš 2020.gada 1.janvāra BVKB ir atbildīgs par OIK mehānisma uzraudzību un kontroli uzņēmumos, kam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Pievienot komentāru