Veido mācību programmu par koka būvniecības metodēm

0

ES līdzfinansētais projekts UPWOOD (Būvniecības darbinieku kvalifikācijas celšana koka būvniecības metodēs energofektīvām ēkām) izveidojis stratēģisko partnerību, iesaistot 5 organizācijas no 5 valstīm – Austrijas, Grieķijas, Latvijas, Somijas un Spānijas.

Projekta mērķis ir uzlabot darba vidē balstīto profesionālo izglītību un apmācības, attīstot un padarot par pieejamiem izglītības resursus, lai atbildētu uz pašreizējo un nākotnes pieprasījumu pēc profesionālām prasmēm energoefektīvas un inovatīvas kokapstrādes praksēs būvniecībā.

Otrā semestra laikā ir pabeigts darbs pie projekta pirmā iznākuma UPWOOD darba vidē balstīto mācību rezultāti, un fokuss ir virzīts uz otrā iznākuma Atvērtie mācību resursi izstrādi, sekojot arodmācību prasību analīzes rezultātiem, kur partneri izmanto visas esošās zināšanas labākā rezultāta sasniegšanai.

Pirmajā semestrī veikts darbs pie projekta pirmā iznākuma PO1: izstrādāt jaunu mācību saturu par energoefektīvām koka būvniecības metodēm un to pielietojumu, kurā partneri ir aktīvi sadarbojušies.

Pievienot komentāru