Veiktas izmaiņas “Possessor” valdes sastāvā

0
2
Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Ņemot vērā SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor rīcību sakarā ar prokuratūras uzrādītajām apsūdzībām pret SIA Tet valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi un vēl četrām personām par iespējamu līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā un tādējādi Tet nodarītajiem zaudējumiem 7,5 milj. eiro apmērā, Possessor valdes loceklis Alvis Mitenbergs ir zaudējis Ekonomikas ministrijas kā Possessor kapitāla daļu turētāja uzticību un 5.novembra Possessor ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemts atsaukt Mitenbergu no Possessor valdes locekļa amata.

Lai nodrošinātu Possessor valdes rīcībspēju, iecelta pagaidu valde trīs cilvēku sastāvā. Possessor valdei jānodrošina Possessor pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, sekmēt Tet pārvaldību atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, kā arī nodrošināt Possessor valsts deleģēto funkciju izpildi un veicināt Possessor noteiktā stratēģiskā mērķa izpildi.

Izvērtējot Possessor valdes sniegto informāciju, ministrija konstatēja, ka Possessor valde nav sniegusi savu viedokli uz uzdotajiem jautājumiem, pārsvarā referējot Tet padomes atbildi. Vienlaikus ministrijai nav saprotama Possessor valdes rīcība, neinformējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi par to, ka Possessor jau šī gada augustā kļuva zināms par Ģenerālprokuratūras uzrādītajām apsūdzībām, neskatoties uz to, ka Possessor kapitāla daļu turētājs kopš šī gada augusta vidus ir vairākkārt ticies ar Possessor valdes locekli.

“Iepazīstoties ar Ekonomikas ministrijas rīcībā esošo informāciju un Possessor valdes sniegtajiem paskaidrojumiem par prokuratūras uzrādītajām apsūdzībām, uzskatu, ka Possessor valdes loceklis nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, savlaicīgi neinformējot Possessor kapitāla daļu turētāju par notiekošo. Possessor valdes loceklis nav nodrošinājis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu kaitējuma nodarīšanu Latvijas valsts interesēm un Tet reputācijai, kā Tet līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. Tāpat Possessor nav savlaicīgi ierosinājis Tet dalībnieku sapulcē izskatīt jautājumus par Tet valdes priekšsēdētāja Gulbja atbilstību ieņemamajam amatam un Tet padomes rīcības izvērtēšanu. Vienlaikus neesmu guvis pārliecību, ka no Possessor valdes puses tiek sniegta pilna informācija un nākotnē šādas situācijas neatkārtoties. Šādos apstākļos Possessor valdes loceklis ir zaudējis Ekonomikas ministrijas uzticību,” norāda Possessor valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Lai Possessor pārvaldīšanā valdes līmenī tiktu nodrošināts “četru acu princips” Possessor lēmumu pieņemšanā, kā arī piesaistīti kvalificēti eksperti kapitālsabiedrību pārvaldīšanā, privatizācijas procesos, kā arī publiskos iepirkumos, vienlaikus ārkārtas akcionāru sapulcē tika nolemts veikt grozījumus Possessor statūtos, palielinot valdes locekļu skaitu no viena uz trīs locekļiem.

Lai šajā brīdī nodrošinātu Possessor valdes rīcībspēju, ārkārtas akcionāru sapulcē iecelta valde trīs cilvēku sastāvā. No šī gada 6.novembra Possessor valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Latvijas Garantiju aģentūras bijušais valdes loceklis Andris Gādmanis, savukārt valdes locekļa pienākumus pilda Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja Dace Gaile un Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja Marina Podvinska. Ekonomikas ministrija uzskata, ka kandidāti ir Possessor valdes locekļa amatam atbilstoši, ņemot vērā to iepriekšējo darba pieredzi, izglītību, kvalifikāciju, kā arī viņi ir uzskatāmi par personām ar nevainojamu reputāciju.

Possessor valde iecelta uz laiku – līdz brīdim, kad Possessor dalībnieku sapulce Possessor valdes locekļu amatā ievēlēs kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.

Kā zināms, Possessor ir Tet kapitāla daļu turētāja (50,99843%), savukārt Ekonomikas ministrija ir Possessor valsts kapitāla daļu turētāja (100%) – Possessor valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit