Ventspilī atjauno daudzdzīvokļu namus

0
615

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā pašlaik Ventspilī tiek īstenota sešu pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi pārvaldībā esošo dzīvojamo māju siltināšana Sarkanmuižas dambī 11, Sarkanmuižas dambī 17, Zvaigžņu ielā 5A, P.Stradiņa ielā 11, Rindas ielā 40 un Tārgales ielā 69, informē Ventspils pilsētas pašvaldība.

Sarkanmuižas dambī 11 nosiltināta ēkas fasāde, pagraba un bēniņu pārsegums, izbūvēta lietusūdens kanalizācija. Veikta jumta seguma nomaiņa un ventilācijas skursteņu sakārtošana, ierīkotas jaunas vējtvera un pagraba durvis, kā arī bēniņu lūka. Pabeigta siltummezgla atjaunošana un noslēgumam tuvojas apkures sistēmas pārbūve dzīvokļos. Patlaban turpinās darbi pie fasādes dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, lietus ūdens noteku uzstādīšanas un jaunu pagraba šķūnīšu montāžas.

Sarkanmuižas dambī 17 pabeigta pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma izbūve un ventilācijas skursteņu remonts. Šobrīd turpinās darbs pie fasādes sagatavošanas dekoratīvā apmetuma uzklāšanai, kā arī drīzumā tiks pabeigta apkures sistēmas atjaunošana.

Zvaigžņu ielā 5A pabeigts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana un siltumizolēšana, fasādes siltināšana un šobrīd turpinās fasādes dekoratīvā apmetuma uzklāšana. Projekta ietvaros veikta arī pagraba un bēniņu pārseguma siltumizolēšana, jumta seguma nomaiņa un kanalizācijas guļvada nomaiņa. Tuvākajā laikā tiks pabeigta ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, kā arī uzsākts kāpņu telpu kosmētiskais remonts un nomainītas ārdurvis. 

P.Stradiņa ielā 11 dzīvokļos nomainīti vecie koka logi un pabeigta ēkas fasādes siltumizolēšana. Pašlaik turpinās darbs pie dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, jumta seguma nomaiņas, pamatu un cokola hidroizolēšanas un siltumizolēšanas, kā arī tiek veikta mājas siltummezgla pārbūve un drīzumā tiks uzsākta bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana, kā arī ārdurvju nomaiņa.

Rindas ielā 40 pabeigta ielas puses fasādes un galu sienu siltināšana ar pilnu apdari, tajā skaitā krāsošanu. Daļēji demontēts esošais jumta segums un veikti sagatavošanas darbi jauna jumta seguma montāžai, kā arī turpinās ventilācijas skursteņa remonts. Turpinās apkures sistēmas atjaunošana. Projekta ietvaros vēl tiks uzlabota ēkas ventilācijas un apkures sistēma.

Tārgales ielā 69 būvdarbi sākti nesen, tāpēc pašreiz tiek veikts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana un siltumizolēšana. Vēl tiks mainīts jumta segums, siltinātas un krāsotas ēkas fasādes, atjaunota apkures sistēma, mainīti radiatori un vecie koka logi, kā arī tiks veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts.