Ventspilī izbūvēs jaunu koģenerācijas staciju

0
583

Luminor banka piešķīrusi finansējumu 8,7 miljonu eiro apmērā no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūvei Ventspilī, vēsta bankas pārstāvji.

Tas ir pirmais šāda veida vides projekts Latvijā un vienīgais, kas ir atbalstīts 2014.–2020.gada plānošanas periodā ES fondu atbalsta programmā. To īstenos pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts.

Projekta kopējās izmaksas ir 21,9 miljoni eiro. Luminor piešķirtais aizdevums galvenokārt tiks izmantots iekārtu iegādei un būvniecībai. Projekts tiek īstenots arī ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Projekts paredz no nešķirotiem sadzīves atkritumiem sagatavota kurināmā sadedzināšanu ar enerģijas atguvi, nodrošinot atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecībā kā siltumenerģiju un elektroenerģiju un apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu.

“Projekts ir nozīmīgs ne tikai Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā, bet arī blakus esošajiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem un nozarei kopumā. Pēdējo trīs gadu laikā esam gatavojušies atkritumu reģenerācijas iekārtas būvniecībai un koģenerācijas iekārtu uzstādīšanai, lai sāktu siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Jaunā koģenerācijas stacija ļaus pārtraukt ogļu katla darbību, kurš esošajā katlumājā daļēji nodrošina siltuma un tehnoloģiskā tvaika ražošanu, tādējādi pilnībā atsakoties no fosilā kurināmā izmantošanas Ventspilī, kā arī samazināt poligonos apglabājamo atkritumu apjomu,” stāsta SIA Ventspils labiekārtošanas kombināta valdes priekšsēdētājs Gaitis Celms.

Eiropas Savienība ir vienojusies par stingrākām prasībām attiecībā uz atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, izvirzot dalībvalstīm mērķi līdz 2035.gadam panākt, lai 65% no sadzīves atkritumiem tiktu izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti, un tikai 10% no atkritumiem – noglabāti atkritumu poligonos.

Pašlaik Latvijā mazāk nekā 50% no cietajiem sadzīves atkritumiem pārstrādā, un lielākā daļa tiek apglabāta zemē. Viena no atkritumu pārstrādes iespējām ir enerģijas reģenerācija, kas nozīmē tādu atkritumu sadedzināšanas iekārtu izveidi, kurās ir augsts efektivitātes līmenis. Patlaban Latvijā nav īpaši būvētas atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas, kamēr Igaunijā un Lietuvā jau ir lielas ražotnes.

Ventspils labiekārtošanas kombināts dibināts 1994.gadā, un tas ir 100% pašvaldības īpašumā esošs uzņēmums, kas sniedz plaša profila pakalpojumus. Viens no uzņēmuma pamatdarbības veidiem ir atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā un atsevišķos novados, kas veido aptuveni 40% no uzņēmuma ieņēmumiem. Atkritumu apsaimniekošanas darbības ietver sadzīves un citu atkritumu veidu savākšanu un transportēšanu, atkritumu šķirošanu un deponēšanu uzņēmuma īpašumā esošajā poligonā. Uzņēmums nodrošina arī ielu un teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, mehanizēto tīrīšanu un cita veida pakalpojumu sniegšanu.