Ventspilī parakstīts līgums par zaļā ūdeņraža rūpnīcas būvniecību

0
128
Attēls ilustratīvs

Ventspils brīvostas pārvalde parakstījusi līgumu ar SIA PurpleGreen Energy C, lai sāktu izpētes darbus zaļā ūdeņraža rūpnīcas būvniecībai Ventspilī, informē Ventspils brīvostas pārvaldē.

Zaļais ūdeņradis nākotnē ieņems noteicošu lomu kā ilgtspējīgas enerģijas ražošanas avots, tāpēc pasaulē to dēvē par zaļo revolūciju. Projekta realizācija būs nozīmīgs solis atjaunīgās enerģijas klastera attīstībā Ziemeļkurzemes reģionā. Tas pavērs iespējas gan pētniecībai, gan citu uzņēmējdarbības projektu attīstībai nākotnē, kur būtiska nozīme būs tieši nākotnes enerģijas izmantošanai.

Līgums noslēgts ar uzņēmumu SIA PurpleGreen Energy C par apbūves tiesības piešķiršanu 10 hektāru lielā zemes gabalā ar adresi Zilgmes un Mauru ceļš 73, kur uzņēmums plāno izbūvēt zaļā ūdeņraža rūpnīcu. Potenciāli rūpnīcā tiktu ražoti arī produkti, izmantojot zaļo ūdeņradi kā izejvielu. Ar līguma noslēgšanu sākas padziļinātas izpētes process, kura rezultāti parādīs, kā reāli dabā šim projektam jāizskatās. Uzņēmums PurpleGreen Energy C vada sarunas ar starptautiskiem uzņēmumiem par saražoto produktu noieta tirgiem un eksportu, kā arī identificē potenciālās sadarbības iespējas ar esošajiem uzņēmumiem Ventspilī.

Zaļais ūdeņradis tiek ražots, izmantojot tikai atjaunīgo elektrību un ūdeni. Elektrolīzes procesā no ūdens tiek atdalīts ūdeņradis. Šāda projekta realizācija radīs jaunu nozari Latvijā, kurā tiek izmantotas modernas tehnoloģijas, lai ražotu eksporta produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tiks radītas jaunas darba vietas, veikta apjomīga būvniecība, nodrošinot vietējos būvniecības uzņēmumus ar papildu ienākumiem. Tāpat tiks palielināta kravu eksporta plūsma, audzējot gan Ventspils brīvostas, gan visas Latvijas pievienoto vērtību.

Zaļā ūdeņraža un tālāk e-metanola, un zaļā amonjaka ražošanai paredz noteicošu lomu nākotnes zaļās enerģijas ražošānā, ļaujot atteikties no fosilajiem enerģijas avotiem un samazinot kopējos CO2 izmešus. Ventspils osta kā infrastruktūras objekts saskata milzīgas nākotnes perspektīvas, iekļaujoties ūdeņraža ekosistēmā un pielāgojoties nākotnes ūdeņraža ekonomikas attīstībai, tostarp eksportējot saražoto ūdeņradi caur Ventspils ostu. 2022.gadā Ventspils brīvostas pārvalde pievienojās Latvijas Ūdeņraža aliansei un kopā ar vairāk nekā 20 nozares, izglītības un zinātnes iestāžu pārstāvjiem parakstīja saprašanās memorandu ar Ekonomikas ministriju, lai veicinātu spēcīgu un vienotu ūdeņraža ekosistēmas un attiecīgo tehnoloģiju attīstību Latvijā.