Ventspilī pilnveido Staldzenes infrastruktūru

0
666

Bangu ielā Ventspilī sākta jaunā veloceliņa posma izbūve. Staldzenē tiks izbūvēti divi veloceliņa posmi 2,3 km garumā, vēsta Ventspils pašvaldības uzņēmums Komunālā pārvalde.

Projektā paredzēta Staldzenes stāvkrasta dabas vērtību saglabāšana un uzlabota tā pieejamība, veicot pie Staldzenes pludmales esošā stāvlaukuma paplašināšanu no 38 uz 56 vietām automašīnu stāvvietām, apgaismojuma ierīkošanu, jaunas lēzenākas un drošākas pieejas izbūvi līdz jūrai 75m garumā posmā pa koka celiņu, likvidējot vecās kāpnes pie stāvkrasta, kas ir augstas un nav drošas. Tiks saglabāta vecā pieeja līdz stāvkrastam, to nedaudz pārveidojot par skatu laukumu.  

Izbūvējot veloceliņu divos posmos Bangu ielā no Talsu ielas līdz esošam veloceliņam un Staldzenes centra līdz stāvlaukumam pie Staldzenes pludmales. Kopā tiks izbūvēts jauns veloceliņš 2,3 km garumā ar asfaltbetona segumu.

Visā Jaunupes ielas 0,7 km garumā no Staldzenes ielas līdz galam paredzēts izbūvēt grants segumu, kur saskaņojot ar AS Latvijas valsts meži, būs iespēja piebraukt jūrai pa iebrauktu meža dabisku brauktuvi pie Lošupes ietekas jūrā. Tas atrisinās jautājumu par privātā īpašuma šķērsošanu Jaunupes ielā 7 un galvenokārt atvieglos zvejniekiem ar laivu piekļūšanu jūrai. Šāda iespēja gan būs tikai zvejniekiem, kuri ir saņēmuši atļaujas, lai veiktu zvejošanu jūrā, kā arī operatīvajam transportam, jo Baltijas jūras krasta aizsargjoslu likums bez speciālām atļaujām liedz piebraukt pie jūras visiem apmeklētājiem.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 658 831 eiro, no kurām EJZF finansējums ir 585 000 eiro, savukārt Ventspils pašvaldības līdzfinansējums – 73 831 eiro.

Saskaņā ar projekta iesniegumu, ko apstiprināja Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam projektam Dabas vērtību saglabāšana un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, nodrošinot Staldzenes stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu sākti būvniecības darbi par objektu realizāciju.