Ventspils atkritumu koģenerācijas stacijas būvniecībā sācies nobeiguma posms

0
143
Foto no Ventspils.lv

Līdz oktobra vidum Ventspilī, Talsu ielā 69, topošajā no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu stacijā paveikta vairāk nekā puse projektā paredzēto būvdarbu, ziņo pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts pārstāvji.

Ventspilī – Ventas labajā krastā (Pārventā) –, līdzās esošajai PSIA Ventspils siltums katlumājai aptuveni 7300 kvm plašā teritorijā tiek izbūvēta jauna koģenerācijas stacija no atkritumiem iegūta kurināmā reģenerācijai. Tehnoloģiskās iekārtas paredzētas no sadzīves atkritumiem iegūta, iepriekš speciāli sagatavota kurināmā reģenerācijai, saražojot līdz 1,8 MW elektroenerģiju un 6,5 MW siltumenerģiju. Tādējādi Ventspilī būs iespējams reģenerēt atkritumus, kuru pārstrāde otrreizējās izejvielās nav tehnoloģiski iespējama, bet kuriem ir augsta enerģētiskā vērtība.

Objektā pabeigti zemes darbi, kā arī koģenerācija stacijas ēkas jeb katlumājas, kurināmā noliktavas un dūmeņa pamatu izbūve. Noslēgumam tuvojas apakšzemes darbi ēkām un inženierbūvēm koģenerācijas stacijas teritorijā, ārējo inženiertīklu, ceļu un laukumu izbūve, kā arī katlumājas metāla konstrukciju montāža. Piegādātas kurināmā padeves, katla un kurtuves iekārtas un oderēšanas materiāli. Patlaban objektā tiek turpināti tvaika ģeneratora un tā pelnu savākšanas piltuvju, kā arī kurtuves degkameras montāžas darbi.

Par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts noslēdzis līgumu ar daudznozaru būvkompāniju SIA MONUM, savukārt inženiertehnisko būvuzraudzību īsteno kopuzņēmums PS LAKALME&CC3.