Ventspils Meža kapos plāno jaunas kapličas būvniecību

0
372
Attēls: Ventspils Komunālā pārvalde

Ventspils pašvaldība sākusi darbu pie Meža kapu kapličas un teritorijas labiekārtojuma izbūves projekta, perspektīvā paredzot jaunas kapličas, kolumbārija sienas un auto stāvlaukuma izbūvi kapu teritorijā, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Projektējamā Meža kapu kapličas izbūves teritorija atradīsies Saules ielā 130, Ventspilī, nodrošinot piekļuvi kapličai no Saules ielas pa Aizsaules ielu austrumu un rietumu pusē. Modernā un mūsdienīgā kapliča būs paredzēta visu reliģiju konfesijām, tās centrālajā daļā izvietojot aizvadīšanas zāles altāri. Kvadrātveida 465m2 plašo ēku veidos četras ieejas, kas akcentēs dažādas funkcionālās zonas, integrējot dabas elementus apkārtējā vidē.

Ziemeļu daļa kā galvenā ieeja kapličā simbolizēs Ūdens stihiju, simbolizējot apmeklētāju asaras. Uz šīs jumta daļas atradīsies lietusūdens savākšanas un novadīšanas elementi. Austrumu daļu veidos sekundārā ieeja piederīgo aizvadīšanas telpā, kur būs galvenais kapličas zvans. Šajā pusē atradīsies kolumbārija sienas zona jeb kremācijas atdusas vieta, kas simbolizēs Uguns stihiju. Rietumu daļu veidos administratīvās funkcijas telpas – kapsētas pārziņa, kapraču un saimniecības telpas, kā arī energoefektīvais zemes siltumsūknis, tā simbolizējot Zemes stihiju. Dienvidu daļā būs atvērta telpa ar skatu uz kokiem un debesīm, kurā atradīsies altāris piederīgo aizvadīšanai. Šeit būs gan lielā zāle, kas paredzēta līdz 100 piederīgām personām, gan arī mazā zāle līdz 30 personām. Šī daļa simbolizēs Gaisa stihiju kā debess, aukstuma un miera simbolu.

Teritorijas zonējums tiks iedalīts četrās daļās, apkārt ēkai paredzot nepieciešamās funkcijas – ziemeļu daļā paredzēts kapličas priekšlaukums, austrumu daļā – kolumbārija siena, bet rietumu daļā – stāvvietas 25 automašīnām un piegādes zona. Jaunais būvobjekts iekļausies meža vidē, respektējot dabisko vidi un ainavu.

Ventspils Komunālā pārvalde pašlaik turpina darbu pie jaunās kapličas un teritorijas labiekārtojuma izbūves būvprojekta izstrādes, taču projekta īstenošanai vēl nepieciešams rast finansējumu, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu un uzsākt to darbus.