Vērtē “Rīgas namu pārvaldnieka” veiktos uzlabojumus

0
449

Pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) pēdējā gada laikā veicis uzlabojumus savā pārziņā esošo ēku apsaimniekošanā, kas ļāvis lielā daļā māju samazināt apsaimniekošanas maksu, nodrošināt kvalitatīvākus iepirkumus, paātrināt remontdarbus, samazināt klientu parādu apjomu un uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, vēsta Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja divās sēdēs pēc kārtas uzklausīja ziņojumu par uzņēmuma paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī tika sniegtas atbildes uz dažādiem deputātu jautājumiem.

“Novērtējam vairākus no valdes panāktajiem uzlabojumiem – apkures laicīgāku pieslēgšanu, plašāku remonta darbu veikšanu, kā arī izmaksu samazināšanu rīdziniekiem ar zemākām pakalpojumu cenām un ērtāku atkritumu šķirošanu. Tomēr joprojām nepieciešams strādāt pie vairākām jomām – sētnieku darbu kontroles, atsaucības uz sūdzībām un iedzīvotāju iesaistes. Darbu plānus šīm jomām uzklausījām, un sekosim to īstenošanai,” uzsvēra komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Būtiski, ka laikā, kad energoresursu cenu pieauguma ietekmē pieaug daudzu pakalpojumu cena, RNP, padziļināti analizējot māju finanšu rādītājus un minimizējot administratīvās un citas ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu saistītās regulārās izmaksas, uz 2022.gada sākumu izdevies samazināt pārvaldīšanas maksas regulāro maksājumu apjomu 70% klientu. Tas ļāvis samazināt rīdzinieku izdevumus par aptuveni 1,6 miljoniem eiro. Savukārt piektdaļai māju pārvaldīšanas maksa 2022.gadam ir saglabājusies 2021.gada līmenī. Pārvaldīšanas maksai ir precīzi jāatspoguļo faktiskie izdevumi par ēkas pārvaldīšanu un, lai tā atbilstu faktiskajiem izdevumiem, tika veikts skrupulozs darbs, analizējot katru māju individuāli. Tikai tā iespējams precīzi nodefinēt katras mājas pārvaldīšanas maksu.

Viens no veidiem, kā nodrošināt augstu kvalitāti un zemāku izmaksu līmeni kā pārvaldīšanas darbiem, tā arī remontdarbiem, ir veikt kvalitatīvu iepirkumu organizēšanu, kā arī piesaistīt iespējami plašāku konkurentu loku iepirkumos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, RNP bija nepieciešams nekavējoši sakārtot iepirkumu sistēmu. Iepriekšējos gados pieļautās nepilnības iepirkumu organizēšanā, ilgtermiņā noveda pie tā, ka vairākus gadus RNP remontdarbu plāna izpilde būtiski atpalika no plānotā un klienti nesaņēma plānotos remontdarbus. To pavadīja arī iekšējās kontroles trūkums iepirkumu jomā.

Lai problēmu risinātu, veikta virkne pasākumi iepirkumu sistēmas pilnveidošanā – izveidota struktūrvienība, ieviesta Mercell elektronisko iepirkumu sistēma zemsliekšņa iepirkumiem, paplašināts pretendentu loks, vairāk piesaistot darbu veicējus, nevis čaulas kompānijas, kas pēc tam jau piesaista darba veicējus. Jaunā sistēma jau 2021.gadā ļāvusi būtiski samazināt izmaksas tādos iepirkumos kā zāles pļaušana, bēniņu un pagrabu tīrīšana, sniega tīrīšana kā arī liftu remontu un uzturēšana.

Darba organizācijas, kontroles sistēmas un iepirkumu sistēmas pilnveidošanas rezultātā, jau aizvadītajā gadā tika dubultota plānoto remontdarbu izpilde, salīdzinot ar 2020.gadu. Būtiski, ka samazinās ārkārtas darbu, jeb avārijas darbu apjoms un dubultojas plānveida remonta darbu apjoms. Plānots šajā gadā vēl vairāk samazināt avārijas remontdarbus (jo vairāk komunikāciju un mezglu nomainām plānveida darbos, jo mazāks risks, ka notiks avārijas), bet plānveida darbu apjomu veikt 3,5 reizes lielākā apjomā, nekā tas notika 2020. gadā.

Lai klientiem padarītu ērtāku rēķinu apmaksu, rēķinu izrakstīšana tiek veikta vidēji desmit dienas ātrāk, ļaujot RNP klientiem labāk plānot rēķinu apmaksas termiņu. Ātrāk izrakstīti rēķini nozīmē – vairāk laika norēķināties, vairāk laika uzdot jautājumus, labāka maksājumu disciplīna, kas ļauj aizņemties atjaunošanas projektiem, ātrāk apmaksāti siltuma, ūdens pakalpojumi (kuriem ir atšķirīgi norēķinu datumi), mazāki māju parādi, vairāk veiktu remontu.

Lai mazinātu nejaušu rēķinu neapmaksāšanas gadījumu skaitu, ieviesta proaktīva klientu informēšana par rēķinu apmaksas termiņu. Parādu apjoma mazināšanai un jaunu parādu veidošanās novēršanai, izveidota jauna struktūrvienība – Debitoru pārvaldības nodaļa. Tās uzdevums ir pēc iespējas labprātīga parādu atgūšana, vienlaikus ieviešot skaidri un caurspīdīgi principi aktīvas piespiedu piedziņas darbībām. 2021.gadā apstiprināta jauna debitoru politika, notiek ieviešana. 2021.gadā arī mainīta kārtība darba ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem – lietas tiek nodotas pēc teritoriālā principa, izslēdzot favorītismu.

Pirmo reizi uzņēmuma vēsturē sākta neatgūstamo parādu norakstīšana, aizvadītajā gadā sasniedzot aptuveni 1,4 miljonus eiro. Visu šo aktivitāšu rezultātā samazinājies kopējais parāda apjoms un pieaudzis savlaicīgi apmaksāto rēķinu apjoms.

Lai uzlabotu saziņas iespējas ar uzņēmumu, no februāra, līdz ar jauna līguma noslēgšanu, RNP Zvanu centrs strādās pēc daudz augstākām kvalitātes prasībām par atbildēšanas ātrumu, pārslodzes gadījumā paredzot arī atzvanīšanas funkciju, ja operatori ir pārslogoti. Šobrīd pabeigta arī SMS apziņošanas sistēmas izveide un šogad plānots sākt informatīvo apziņošanas SMS izsūtīšanu.

Atbilstoši šodienas attīstības tendencēm, notiek elektronisko pakalpojumu funkcionalitātes paplašināšana – portāls e-parvaldnieks.lv tiks papildināts ar desmit jaunām funkcijām, kā arī tiks izstrādāta mobilā e-pakalpojumu aplikācija.

Šogad tiks ieviests arī chatbot, kas nodrošinās klientiem vēl vienu operatīvu kanālu informācijas apmaiņai ar uzņēmumu.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit