Vienkāršota saskaņošana saules paneļu uzstādīšanai Rīgā

0
356
Attēls ilustratīvs

Lai uzstādītu saules paneļus uz namu fasādēm vai jumtiem Rīgā, to izvietošana saskaņojama vienkāršotā kārtībā, ja netiek veikti būvdarbi, Rīgas pašvaldība.

Lai izvietotu saules paneļus ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, ja tos izvieto iekšpagalma fasādē/jumtā, kas nav vērsts pret publisku ārtelpu, kā arī, piemēram, uz zemes, tad iekārtu izvietošana nav jāsaskaņo ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (PAD).

Lai saskaņotu saules paneļu izvietošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kā arī uz namu fasādēm un jumtiem, kas vērsti pret ielu pārējā Rīgas teritorijā, PAD ir jāiesniedz iesniegums, kam pievienots iekārtas izvietojuma risinājums. Ja ēka ir kultūras piemineklis vai atrodas pieminekļa teritorijā, tad paneļu izvietošana saskaņojama arī ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Uz ēkas ielas fasādes vai uz jumta saules paneļus drīkst izvietot, ja tiek pielietoti arhitektoniski paņēmieni, respektēta ēkas arhitektoniskā stilistika un risinājumi nepasliktina būves arhitektonisko veidolu.

Ja nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, pastiprināt nesošās konstrukcijas, izbūvēt jaunus inženiertīklus, tad piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem.

Saules paneļu, neatkarīgi no skaita un jaudas, uzstādīšanai uz zemes nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija, taču par būvdarbiem tiks uzskatīti darbi, kas saistīti ar šo paneļu darbībai nepieciešamā ārējā inženiertīkla izbūvi.

Ņemot vērā, ka par ēkas drošumu atbild ēkas īpašnieks, pirms iekārtu izvietošanas ēkas īpašniekam ir nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu konstrukciju nestspēju.

Jebkurā gadījumā, uzstādot saules paneļus vai citas iekārtas uz ēku fasādēm vai jumtiem, ir jāievēro pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma prasības.

Vairāk informācijas par saules paneļu uzstādīšanu un iesniegumu veidlapas ŠEIT.