Vienojas par atbalsta mehānismu eksportējošiem un tūrisma uzņēmumiem

0
268

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs Ekonomikas attīstības grupā prezentēja ministrijas piedāvājumu atbalsta mehānismam ilgtspējīgiem eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 negatīvo seku mazināšanai. “Lielākā daļa Covid-19 ieviestie ierobežojumi pamazām tiek atcelti vai mazināti, ekonomiskā aktivitāte sākt pieaug, taču lielai daļai uzņēmumu joprojām nav iespēja atsākt darboties ar pilnu jaudu, kā rezultātā rodas grūtības noturēt darbiniekus daļējas dīkstāves dēļ. Tāpat uzņēmumiem ir naudas plūsmas un piegāžu ķēžu traucējumi, atlikti norēķini un apgrozāmo līdzekļu trūkums. Tāpēc Ekonomikas ministrija rosina ieviest atbalsta programmu krīzes skartajiem eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem, piedāvājot atbalstu, kas paredzēts uzņēmējdarbības pilnvērtīgai atsākšanai un darbinieku noturēšanai”, norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Atbalsta programmas plānotais finansējums ir 70 milj. eiro – 50 milj. eiro atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem un 20 milj. eiro atbalstam tūrisma nozares komersantiem –, kopumā sniedzot atbalstu 3,4 tūkstošiem uzņēmumu.

Atbalsta apmērs katram uzņēmumam tiks aprēķināts pēc uzņēmumā nodarbināto skaita un apgrozījuma krituma attiecībā pret 2019.gadu. Atbalstu uzņēmums varēs izmantot darbības atsākšanas nodrošināšanai. Atbalsta saņemšanas periodā uzņēmumam būs jāsaglabā attiecīgo darba vietu skaits.

Eksportējošiem uzņēmumiem

Atbalstu plānots sniegt uzņēmumiem, kuru eksporta apjoms 2019.gadā bija vismaz 1 miljons eiro, apgrozījuma kritums – vismaz 20% pret iepriekšējā gada vidējo vai attiecīgo mēnesi (ar iespēju piemērot atkāpi 3 procentpunktu robežās) un vidējā alga uzņēmumā 2019.gadā pārsniedz 800 eiro.

Atbalsta kopējo apjomu paredzēts aprēķināt 30% apmērā no katra darbinieka algas, kas pārsniedz 800 eiro, bet nepārsniedz 1500 eiro. Atbalsta apmērs tiek aprēķināts par algu, kas izmaksāta par iepriekšējo mēnesi; maksimālais atbalsta sniegšanas ilgums – 3 mēneši.

Atbalsta programmas ietvaros plānots atbalstīt vairāk kā 200 uzņēmumus un 42 tūkstošus darbinieku.

Tūrisma nozares uzņēmumiem (tiešajiem un saistītajiem)

Atbalsts darbības atsākšanai uzņēmējam par katru nodarbināto 30% apmērā no bruto darba algas izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma operatoru, tūrisma objektu un pasākumu organizēšanas uzņēmumiem. Kopējais atbalsta apjoms nevarēs pārsniegt 20% no 2019.gada uzņēmuma nomaksātajiem darba spēka nodokļiem.

Atbalstu plānots piešķirt uzņēmumiem, kuru apgrozījuma kritums ir vismaz 30% vai vismaz 50% pasākumu organizēšanai pret 2019.gadu (ja uzņēmums dibināts 2020.gadā, tad vērā tiks ņemti 2020.gada dati). Atbalsta sniegšanas ilgums – līdz 2020. gada beigām.

Atbalsta programmas ietvaros plānots atbalstīt apmēram 3200 uzņēmumu un 44 tūkstošus nodarbināto.

Detalizētāki atbalsta saņemšanas nosacījumi tiks ietverti Ministru kabineta noteikumos, kas šobrīd tiek izstrādāti. Plānots, ka atbalsta programmu administrēs Valsts ieņēmumu dienests (VID).