Vilnis Puļķis

0
112

Vilnis Puļķis 1993. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitāti (tagad – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), iegūstot inženiera-celtnieka diplomu. Pēc augstskolas strādājis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sistēmā dažādos amatos, bijis Būvniecības uzraudzības nodaļas priekšnieka vietnieks.

Vilnis Puļķis ir LBS biedrs kopš 1999. gada, bijis LBS valdes loceklis trīs termiņos pēc kārtas laikposmā no 2012. līdz 2018. gadam.

Šobrīd ir SIA VPM Latvija īpašnieks.

LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums savulaik Vilni Puļķi raksturojis kā vienu no profesionālākajiem ugunsdrošības normatīvu pārzinātājiem, normatīvi šajā jomā tapuši ar V. Puļķa tiešu līdzdalību.

1. Kādi LBS uzdevumi tuvākajos gados, jūsuprāt, ir paši aktuālākie?

– Pēc iespējas sakārtot likumdošanu. Sākt sertificēt ugunsdrošības būvspeciālistus. Panākt, lai Latvijas Būvinženieru savienība būtu lobētāja un inženieru aizstāve.

2. Kas būtu jāmaina vai jāuzlabo LBS valdes darbā?

– Nepieciešams samazināt valdes sastāvu. Izpildvarā būtu jāievieš amats lobētājs valdībā.

3. Ko jūs varat darīt, lai šos uzdevumus realizētu pats vai sadarbībā ar konkrētu komandu?

– Sakārtot likumdošanu sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un VUGD. Panākt, lai 2026. gadā likvidētu VUGD dalību būvobjektos. Sertificēt ugunsdrošības būvspeciālistus.