Vircavu atbrīvo no Rīgas būvvaldes vadītāja amata

0
854
Foto – Valdis Semjonovs, la.lv

Rīgas dome vakar, 27.oktobrī, atbalstīja Ingusa Vircava atbrīvošanu no Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja amata.

Aģentūra LETA arhīvs liecina, ka jau 2020.gada aprīlī Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija vienbalsīgi lēma pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar no amata atstādināto Vircavu. Lēmums tika pamatots ar Vircava “pārkāpumiem personiska labuma gūšanai un pašvaldības mantas izšķērdēšanu”.

Šoreiz Vircava atlaišana no darba saistīta ar Rīgas pilsētas arhitekta biroja un būvvaldes likvidāciju un to funkciju nodošanu pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam.

Paredzēts, ka Vircavs no amata tiks atbrīvots 29.oktobrī.

Kā iepriekš deputātus informēja pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja Natālija Bulgakova, pašlaik noris četras tiesvedības, kurās iesaistīta pašvaldība un Vircavs. Līdz šim tiesvedības bijušas piecas, taču vienu prasību Vircavs atsaucis.

Jau ziņots, ka iepriekš pašvaldības pagaidu administrācija lēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Vircavu vēl pirms arodbiedrības atzinuma saņemšanas.

Pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics Vircavam izteica rājienu par iepriekš ierosināto pārkāpuma lietu, taču vienlaikus atkārtoti atstādināja viņu no amata par citiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pašvaldības mantas izšķērdēšanu.

Lēmums bija saistīts ar Vircava pārkāpumiem personiska labuma gūšanai un pašvaldības mantas izšķērdēšanu, proti, prettiesiskā būvvaldes dienesta autotransporta sistemātiskā un ilgstošā izmantošanā privātām vajadzībām, neatlīdzinot ne autotransporta lietošanas izmaksas, ne šiem privātajiem braucieniem izlietotās degvielas izmaksas.

Tāpat konstatēts, ka Vircavs privātajiem braucieniem kā autovadītājus ir izmantojis būvvaldei pakļautos darbiniekus bez viņu rakstveida piekrišanas un dažos gadījumos pat pret viņu gribu, liekot viņiem ārpus noteiktā darba laika pildīt autovadītāja pienākumus, par virsstundām maksājot no pašvaldības līdzekļiem.

Arodbiedrība LABA nepiekrita sava biedra Vircava atbrīvošanai no Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja amata. Līdz ar to Rīgas dome tiesā sniedza prasību par darba attiecību izbeigšanu ar Vircavu.

Pirmās instances tiesa 6.septembrī nosprieda, ka prasība nav pamatota un to noraidīja. Tāpat tiesa nosprieda no pašvaldības par labu Vircavam piedzīt tiesvedības izdevumus 1425 eiro apmērā.

Vēlāk Rīgas dome iesniedza apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu. Tagad lieta būs jāskata Rīgas apgabaltiesai.