VNĪ: Pērn sakārtota virkne dažādu ar kultūru saistītu objektu

0
102
VNĪ valdes loceklis Andris Vārna

Aptuveni puse (52%) finanšu līdzekļu jeb 2,1 miljons eiro, kuri palikuši VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) rīcībā pēc valstij piederošu īpašumu atsavināšanas 2023. gadā, ir ieguldīti dažādu ar kultūru saistītu objektu sakārtošanā, tostarp Leļļu teātra, VDT atjaunošanā un kultūras un radošo industriju atbalsta centra TABFAB izveidē, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

“Viens no mūsu darbības mērķiem ir uzturēt optimālu valstij piederošu nekustamo īpašumu portfeli. Tādēļ valstij piederošos īpašumus, kuri nav izmantojami publiskā sektora vajadzībām, pārdodam, daļu no iegūtajiem līdzekļiem novirzām vai nu iepriekš plānotiem remontdarbiem vai attīstības projektiem, vai arī ārkārtēju situāciju risināšanai. Ar kultūras funkciju saistīti objekti vai kultūrvēsturiski īpašumi ir viena no mūsu prioritātēm,” skaidro Vārna. 

No valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ienākumiem nekustamo īpašumu sakārtošanai 2023. gadā pavisam novirzīts 4,1 miljons eiro. Tie ieguldīti, piemēram, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kāpņu atjaunošanā un elektroinstalācijas sakārtošanā, Tautas frontes muzeja ēkas kultūrvēsturiskajā izpētē, arī atsevišķos attīstības objektos, tostarp Leļļu teātra un Valmieras drāmas teātra atjaunošanā, kultūras un radošo industriju atbalsta centra TABFAB tapšanā.

Papildus tam pērn nopelnītie finanšu resursi novirzīti ugunsdrošības sistēmu sakārtošanai vēsturiskās ēkās, piemēram, Baznīcas ielā 22, Rēzeknē, un neatliekamo darbu veikšanai Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta un Valsts policijas lietotajos nekustamajos īpašumos Matīsa ielā 9 un Matīsa ielā 11.

Savukārt šogad no valstij piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas gūtos līdzekļus plānots novirzīt apjomīgai ārējo inženiertehnisko komunikāciju uzlabošanai Brīvdabas muzeja teritorijā, teritorijas labiekārtošanai pie topošā skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksa Meirānu ielā, kā arī nelieliem remontdarbiem citos objektos, piemēram, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fasādes krāsošanai.

Plānojot darbu veikšanu konkrētos objektos no valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas gūtajiem līdzekļiem, saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem tiek vērtēts gan konstruktīvo elementu nolietojums un inženiertīklu bojājumi, gan veicamā darba ietekme uz sabiedrības un ēku lietotāju veselību un drošību, gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas aspekts. Tāpat būtiski ir veikt darbus, kas veicina energoefektivitātes paaugstināšanu un samazina valsts pārvaldes lietoto telpu operatīvās izmaksas.

Kopējie VNĪ ieņēmumi no valstij piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas 2023.gadā sasniedza 8,7 miljonus eiro. Pavisam pērn tika pārdoti 72 valstij piederoši nekustamā īpašuma objekti. Lielākie pārdošanas darījumi bija ēkas Merķeļa ielā 11 (2,57 miljoni eiro), Raiņa bulvārī 7 (2,45 miljoni eiro), Rankas ielā 9 (1,05 miljoni eiro). Tāpat par 0,41 miljoniem eiro pārdota zeme (pirmpirkuma tiesības, apvienoti īpašumi).

Pērn un šogad VNĪ attīsta vairākus ar kultūras funkciju saistītus objektus: decembrī ekspluatācijā nodots Jaunā Rīgas teātra ēku komplekss un pabeigta Rīgas pils konventa restaurācija, noslēgumam tuvojas enerogefektivitātes uzlabošanas darbi Valmieras Drāmas teātrī un jaunās Rakstniecības un mūzikas muzeja mājvietas izveide Mārstaļu ielā 6, tāpat šogad paredzēts pabeigt kultūras un radošo industriju atbalsta centru TABFAB, prototipēšanas darbnīcu Riga Makerspace, skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu kompleksu Meirānu ielā 2. Šogad sāksies darbi pie izstāžu zāles Arsenāls un Lielās Ģildes ēkas atjaunošanas.