VNĪ piešķirts apliecinājums atbilstībai ISO standartam NĪ apsaimniekošanas jomā

0
46

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) ir pirmais uzņēmums Latvijā, kurš saņēmis apliecinājumu atbilstībai starptautiskā ISO  41001 standarta Facility management (NĪ apsaimniekošana) prasībām, tādējādi apliecinot to, ka VNĪ darbība atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā. Vienlaikus VNĪ saņēmis arī jaunu sertifikātu ISO 14001, kas apliecina VNĪ ieviestās vides pārvaldības sistēmas atbilstību standarta prasībām, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

VNĪ pārvaldības sistēmu NĪ apsaimniekošanas jomā novērtējusi auditorkompānija AS Inspecta Latvia. Audita laikā tika vērtēta saimniecības pārvaldības sistēmas nodrošināšanas un izpildes dokumentācija, iepazīstoties ar VNĪ darbības sfēru, kontekstu un organizatorisko struktūru, saimniecības pārvaldības un kvalitātes politiku, procesu plānošanu un vadību, mērķiem un uzdevumiem, rīcības plānu u. c. dokumentētu informāciju, kā arī intervējot uzņēmuma darbiniekus un novērojot faktisko rīcību. Atbilstības novērtēšanas audits tika veikts klātienē struktūrvienību faktiskajās atrašanās vietās, kā arī tiešsaistē, izmantojot  tiešsaistes platformas.

“VNĪ darbības fokusā ir efektīva, inovatīva un ilgtspējīga darbība, rūpējoties par mūsu klientiem un ietekmes uz vidi mazināšanu, kā arī augsti darba drošības standarti un labās prakses pārņemšana un popularizēšana nozarē. Iegūtie novērtējumi no neatkarīgiem vērtētājiem dod VNĪ iespēju gūt pārliecību par uzņēmuma darbības atbilstību augstākajiem nekustamo īpašumu pārvaldības un apsaimniekošanas standartiem, kas vērsta uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, risku samazināšanu un lietderīgu valsts līdzekļu izlietošanu, attīstību un nemitīgu pilnveidi, kas ir īpaši būtiski laikā, kad strauji pieaug izmaksas,” norāda VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Audita laikā secināts, ka VNĪ raksturo definēti un sakārtoti procesi un to nepārtraukta pilnveidošana. Uzņēmuma darbībā tiek ievēroti starptautiski atzītie labās prakses NĪ apsaimniekošanas pārvaldības elementi, organizācija nosaka zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas tās procesu darbībai un pakalpojumu atbilstības panākšanai un nodrošina procesu ieviešanai, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai nepieciešamos resursus. Uzņēmuma noteiktajos un nodrošinātajos resursos ietilpst gan personāls, gan pakalpojuma sniedzēji, gan nepieciešamie materiāli/instrumenti/aprīkojums, gan finansējums. Iepirkumu daļa nodrošina vienotu iepirkumu procesu vadību.

Vienlaikus maijā tika auditēta VNĪ atbilstība četriem ISO standartiem – uzraudzības audits ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmai, ISO 50001 energopārvaldības sistēmai un ISO 45001 arodveselības un darba drošības sistēmai, kā arī sertifikācijas audits ISO 14001 vides pārvaldības sistēmai. Auditus veica SIA BUREAU VERITAS LATVIA.