Zilākalna virsotnē uzbūvēta skatu platforma

0
462
Foto no koceni.lv.

Kocēnu novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, ir īstenojusi projektu Dabas lieguma un svētvietas “Zilaiskalns” infrastruktūras uzlabošana, ziņo Kocēnu novada pašvaldība.

Projektā Zilākalna virsotnē esošajā Imanta kalniņā uzbūvēta skatu platforma ar norobežojošu barjeru un soliņiem, kā arī takas malā, kas ved uz virsotni no Zilākalna ciemata puses, uzstādīts informatīvs stends, kurā izvietotā informācija ir saskaņota ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.

Skatu platforma būvēta saskaņā ar dabas lieguma Zilaiskalns dabas aizsardzības plānu, lai slēgtu cilvēku kustību pa visstāvāko taku drošības un augsnes erozijas novēršanas dēļ. 

Skatu platformas un informatīvā stenda projekta autors ir SIA Marta Saule, arhitekts Zintis Butāns. Būvdarbus veica iepirkumu procedūras uzvarētājs – SIA Krafter, būvuzraudzību SIA Krāčupe, būvuzraugs Valdis Valainis.

Būvniecības procesa kopējās izmaksas ir 15 127 eiro, no kuriem 13 500 eiro ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Projekta pieteikums tika iesniegts vietējās rīcības grupas biedrības No Salacas līdz Rūjai izsludinātajā LEADER pieejas projektu konkursā ELFLA finansējuma piešķiršanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.