Zināms Kundziņsalas robežšķērsošanas infrastruktūras būvnieks

0
486
Publicitātes attēls

Noslēgusies Kundziņsalas robežšķērsošanas (RŠV)  infrastruktūras izbūves projekta iepirkuma piedāvājumu izvērtēšana, kuras rezultātā nolemts, ka projekta izpildītājs būs personu apvienība SENSUM, BBA un AE, informē VAS Valsts nekustamie īpašumi valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Pēc konkurējošo piedāvājumu izvērtēšanas, kurus iesniedza arī AB Panevėžio statybos trestas un akciju sabiedrība UPB, tika noteikts uzvarētājs – personu apvienība SENSUM, BBA un AE, kas iesniedza visizdevīgāko piedāvājumu un ir atbilstoša visām nolikuma prasībām.

Saskaņā ar paredzēto līgumu starp VNĪ un personu apvienību SENSUM, BBA un AE, kuras sastāvā darbojas no AS Sensum Grupa, SIA Baltic Builders Alliance un SIA Velve-AE, šajā projektā tiks veikta izpēte, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 3D BIM vidē, autoruzraudzība, BIM aktualizācija būvdarbu laikā, kā arī būvdarbu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Kundziņsalā, Uriekstes ielā 42B, Rīgā. Līguma kopējā summa ir 27,3 miljoni eiro (bez PVN), un paredzamais darbu izpildes termiņš ir 35 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža, no kuriem 12 mēneši ir rezervēti projektēšanai. Projekta rezultātā jauno RŠV infrastruktūru Kundziņaslā ekspluatācijā plānots nodot 2026. gada rudenī.

VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova norāda: “Esam noteikuši optimālo partneri Kundziņsalas RŠV infrastruktūras izveides projektam. Mūsu mērķis ir izveidot modernu infrastruktūru, kas veicinās pilsētvides attīstību un samazinās transporta slogu Rīgas centrā. Jauna RŠV punkta izbūve uzlabos dienestu darbinieku un robežšķērsotāju drošību, kā arī paātrinās un vienkāršos muitošanas procesu. Šis projekts ir svarīgs solis ceļā uz efektīvāku dienestu darbību un Eiropas transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras attīstību.”

Projekta Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā ietvaros ir paredzēts izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu – Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta – funkciju īstenošanai, kā arī pārcelt Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu no Uriekstes ielas 16, uz Uriekstes ielu 42, Rīgā.

Jauno infrastruktūru plānots izveidot 5,9 ha lielā platībā līdz 2026.gada rudenim, darbus uzsākot ar būvprojekta izstrādi šajā gadā. Projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus piesaistīs no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros piešķirtā granta finansējuma un Valsts budžeta finansējuma. Kopējais šobrīd piesaistītais finansējums ir 39 miljoni eiro.