Žogu uz Latvijas–Krievijas robežas būvēs seši uzņēmumi

0
252
Publicitātes foto

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) izsludinātajā atklātajā cenu aptaujā žoga izbūvei vairākos posmos (124 km) Latvijas–Krievijas robežapsardzības infrastruktūras projektā ir zināmi uzvarētāji desmit lotēs no 14, tās kopumā veido 80 km. Darbiem divās lotēs ir sludināta atkārtota cenu aptauja, bet vēl divas ir rezervētas sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Cenu aptaujas rezultātā tiks slēgti līgumi ar sešiem būvuzņēmumiem, kas attiecīgi būvēs žogu 80 km garumā. “Cenu aptauju rezultāti rāda, ka ideja dalīt uz Latvijas–Krievijas robežas izbūvējamo infrastruktūras apjomu lotēs un piesaistīt iespējami vairāk būvuzņēmumu, ir bijusi veiksmīga. Mēs redzam, ka Latvijas būvniekiem ir liela interese par piedalīšanos šajā projektā. Un iepirkuma rezultāti ļauj prognozēt, ka žoga izbūve uz Latvijas–Krievijas robežas vietās, kur tā līdz šim nebija, sāksies jau pavisam drīz,” norāda Griškevičs.

Atklātajā cenu aptaujā pavisam tika saņemti desmit uzņēmumu piedāvājumi, trīs būvnieki bija iesnieguši piedāvājumus visām lotēm. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir 44 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas. Divās lotēs cenu aptauja tika pārtraukta, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi būtiski pārsniedza prognozētās izmaksas.

Vienlaikus 2023. gada 19.decembrī ir izsludināta atkārtota atklāta cenu aptauja par žoga izbūvi kopumā četrās lotēs, kurās iepriekš neizdevās atrast būvniekus. Šajā būvniecības darbu iepirkumā ir paredzēta iespēja iesniegt vairākus piedāvājuma variantus ar trīs dažādiem risinājumiem žoga izbūvei purvainajās zonās.

Plašāku informāciju par cenu aptauju VNĪ/2023/CA-469 Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve atsevišķos posmos iespējams uzzināt Mercell sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/218967304/vni2023ca-469-latvijas-republikas–krievijas-federacijas-robezas-zoga-buvniecibas-ieceres-realizacijai-nepieciesamas-dokumentacijas-izstrade-un-izbuve-atseviskos-posmos-iepirkums.aspx). Būvuzņēmumi var iesniegt savu piedāvājumu līdz 2024.gada 15.janvārim.

Tehniskā specifikācija tiks izsniegta potenciālajiem pretendentiem, kuri atbildīs reputācijas kritērijiem saskaņā ar cenu aptaujas nolikumu. Līguma izpildes maksimālais termiņš īpaši purvainajos posmos ir 52 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas, taču pretendents var piedāvāt arī īsāku izpildes termiņu, par to saņemot papildus punktus.

Visos posmos aptuveni 180 km garumā, kur iepriekš nav bijis izbūvēts žogs, VNĪ ir veikusi faktiskās situācijas auditu. Tādējādi ir iegūta pilnīga un visaptveroša informācija par faktisko situāciju dabā, kas ļauj precīzi plānot un starp iesaistītajām pusēm dalīt veicamos darbus, tostarp atmežošanu vietās, kur tā nav veikta, apaugumu noņemšanu iepriekš atmežotajos posmos, zemes vienību atsavināšanu valsts robežas joslā, ja tāda ir nepieciešama. Audita rezultāti tiks izmantoti arī nākotnē – tehnisko specifikāciju sagatavošanai robežapsardzības infrastruktūras izbūvē.

Latvijas–Krievijas robeža ir 283,6 kilometrus gara. Patlaban VNĪ prioritāte ir jau izbūvētās infrastruktūras pabeigšana un žoga izbūve posmos, kur tā nav. Plānots, ka žoga izbūve varētu tikt noslēgta līdz 2024. gada beigām, savukārt pārējās infrastruktūras izbūve ir plānota līdz 2025. gadam. Šobrīd uz Latvijas–Krievijas robežas jāizbūvē aptuveni 180 kilometri žoga un vismaz 53 kilometri robežapsardzības infrastruktūras. Būtiska daļa robežjoslas pie Krievijas robežas jau ir atmežota, kas dod iespēju veikt žoga būvniecību raitāk.

Šobrīd robežas joslas infrastruktūra ir izbūvēta aptuveni 230 km garumā, tostarp ir izveidotas patruļtakas (koka laipas vai sasmalcinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš un caurtekas) un četri iekaramie (trošu) tilti. Savukārt žogs ir izbūvēts aptuveni 99 km garumā.