Skates Gada labākā būve 2020 žūrija 20.jūlijā apmeklēja un novērtēja septiņas skatei pieteiktās būves Vidzemes reģionā – Ieriķos, Gaujienā, Smiltenē, Valmierā, Alojā un Salacgrīvā.  

Šajā žūrijas izbraucienā pirmais objekts – nominācijā Inženierbūve pieteiktais pārbūvētais Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojums Ieriķos. Projektētājs Ivo Pāss no AS Ceļuprojekts, galvenais būvuzņēmējs SIA 8CBR. Krustojums ir Ieriķiem stratēģiski svarīgs infrastruktūras objekts – te atrodas degvielas uzpildes stacija, kafejnīca, tūrisma informācijas centrs, līdzās ir tūristu aktīvi apmeklētas dabas takas, pavisam netālu arī SIA Ekju mēbeļu ražotne, kuru ikdienā apkalpo kravas auto. Līdz ar to sarežģītākais uzdevums salīdzinoši nelielā krustojuma projektēšanā un izbūvē bija salāgot visu ar šo satiksmes mezglu saistīto pušu intereses, padarot to ērtu, drošu un saprotamu kā kājāmgājējiem, tā autovadītājiem. Ir atjaunota Kumadas ielas ceļa sega, pastiprinot tās nestspēju, vienlaikus samazinot ielas garenkritumu un paplašinot tās pievienojumu valsts galvenajam autoceļam A2, tā veicinot drošu kravas transporta kustību. Satiksmes drošībai krustojums aprīkots ar norobežojošiem stabiņiem un ceļa apzīmējumiem, ir izbūvētas gājēju ietves un vieglo auto stāvvietas.

Otrs žūrijas apmeklētais objekts bija Gaujienas muižas parks. Objekts skatei pieteikts nominācijā Ainava. Projektētājs SIA Livland Group, galvenais būvuzņēmējs SIA Smart Energy.

Piesaistot ES fondus, veikta pie Gaujienas muižas pils esošo atbalsta sienu daļēja atjaunošana un nostiprināšana, kā arī bīstamo posmu daļēja demontāža, savukārt kalna nogāzē pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja Anniņas izbūvēta estrādes tipa terase ar gabionu sienām un koka sēdvirsmām. Parka teritorijā izveidota mūzikas taka ar muzikālām instalācijām, veikti citi labiekārtošanas darbi, piemēram, izlīdzinātas un sakārtotas vēsturisko granīta stabiņu rindas, kas norobežo parka celiņus. Kopējās būvdarbu izmaksas – 219,9 tūkstoši eiro. Gaujienas muižas komplekss ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas unikāls gan ar vēsturisko muižas apbūvi, gan ar apkaimes reljefā izveidoto parku. Muižas pils un citu kompleksa ēku, kā arī parka tālākai sakārtošanai un labiekārtošanai vēl nepieciešamas ļoti lielas investīcijas.

Smiltenē žūrija novērtēja divus dažādus objektus. Pirmais – nominācijā Publiskā jaunbūve. Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana pieteiktā ražošanas ēka Valkas ielā 5. Projektētājs AS Komunālprojekts, galvenais būvuzņēmējs pilnsabiedrība V5, kurā apvienojušās SIA Evento un SIA ASE. Ražošanas ēka celta pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma, tās būvniecība bija daļa no Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas projekta II kārtas, kurā bez pašas ražotnes ēkas celtniecības ietilpa arī Valkas ielas posma pārbūve, inženiertīklu – ūdensapgādes, kanalizācijas, apgaismojuma – izbūve, nožogojuma ierīkošana, teritorijas labiekārtošana u.c. darbi. Pirms ēkas būvniecības teritorijā bija jāveic apjomīga mitrās grunts nomaiņa, savukārt būvējot bija jārēķinās ar vēlākām iespējamām izmaiņām konstruktīvajos risinājumos, jo vēl nebija zināms, kas būs nākamais ēkas nomnieks un kādas būs tā specifiskās vajadzības un tehniskais nodrošinājums.  Kopējās projekta izmaksas – 1,77 miljoni eiro –, tajā skaitā 1,43 miljoni eiro bija pašas ražošanas ēkas būvizmaksas. Gandrīz 625 tūkstoši eiro projektā bija ERAF līdzfinansējums. Pagājušā gada decembrī tiesības slēgt jaunās ražošanas ēkas telpu nomas līgumu pašvaldības rīkotajā izsolē ieguva AS Smiltenes piens.

Otrs žūrijas Smiltenē apmeklētais objekts bija nominācijā Ainava skatei pieteiktais Smiltenes Vecais parks – te ilgākā laika periodā veikti apjomīgi rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi, parka teritorijā esošā Vidusezera hidrotehniskās būves – slūžu – rekonstrukcija, kā arī ezera tīrīšana. Projektētāji bija SIA Belss (parka rekonstrukcija) un SIA Geo Consultants (slūžas un ezera tīrīšana), galvenais būvuzņēmējs SIA 8CBR. 19,5 hektāru lielās parka teritorijas rekonstrukcija un labiekārtošana tiek veikta vairākās kārtās jau no 2015.gada, un šai laikā Smiltenes novada pašvaldība dome ieguldījusi kopumā 2,5 miljonus eiro – galvenokārt tie ir pašvaldības līdzekļi. Parka teritorijā ir atjaunoti celiņi, izbūvētas koka laipas, skatu laukumi, pastaigu takas, nobruģēti skvēri un centrālais laukums, ierīkotas piknika un atpūtas vietas. Pie Vidusezera izbūvētas laivu piestātnes, parkā izvietoti vides objekti, informācijas stendi, ir ierīkots jauns apgaismojums, kā arī sadzīves kanalizācija un labierīcības.

Vidzemes lielākā un viena no ekonomiski aktīvākajām pilsētām – Valmiera – šogad gada labākās būves skatei pieteikusi tikai vienu objektu – jauno šķeldas katlumāju –, kas skatē piedalās nominācijā Publiskā jaunbūve. Ražošanas ēkas jaunbūve, pārbūve un atjaunošana. Katlumājas projektētājs bija SIA REP, galvenais būvuzņēmējs SIA Monum, projekta pasūtītājs – AS Valmieras enerģija –, kura akcionāri ir SIA Adven Latvia un Valmieras pašvaldība. Būvdarbu līgumcena 4,99 miljoni eiro, kas daļēji finansēti no ES Kohēzijas fonda. Katlumāja ir aprīkota ar deviņu megavatu biokurināmā katlu un ar 1,5 megavatu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru. Katlumājai ir arī stratēģiska nozīme, jo tehnoloģiski tā pielāgota zemākas kvalitātes šķeldas dedzināšanai, kas ļauj saražot lētāku siltumenerģiju un vienlaikus nodrošina pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā – tagad jau vairāk nekā 90% AS Valmieras enerģija saražotā siltuma tiek saražoti no atjaunojamiem energoresursiem. Katlumājā ierīkots inovatīvs automatizēts augstas ražības šķeldas pieņemšanas mezgls, kas nodrošina augstu energoefektivitāti. Nepieciešamās jaudas nodrošināšanai pīķa stundās katlumājā ierīkoti arī rezerves katli, kas darbināmi ar dabasgāzi.

Žūriju patīkami pārsteidza atjaunotā Alojas Ausekļa vidusskolas Lielā ēka, kas gada labākās būves skatei pieteikta nominācijā Pārbūve. Projekta autore ir arhitekte Ija Rudzīte, kas pati ir Alojas Ausekļa vidusskolas absolvente, bet galvenais būvuzņēmējs PS SAN-NAMI, kurā ietilpst SIA Valmieras būvnieks un SIA Sanart. Būvdarbu kopējās izmaksas bija 2,01 miljons eiro. 1957. gadā celtajā ēkā radīta mūsdienīga, funkcionāla un reizē mājīga mācību vide 260 skolas skolēniem. Iekštelpu apdarē, kā arī mēbeļu risinājumos bagātīgi izmantots kokmateriāls, tostarp bērza finiera saplākšņa plātnes. Visas iekšdurvis ēkā izgatavotas atbilstoši oriģinālo pildiņu durvju analogam – gan ar stiklojumu, gan bez tā. Īpaši atzīmējams ir skolas zāles griestu risinājums, kurā eksponētas vēsturiskās koka kopņu konstrukcijas, kas papildinātas ar jauniem elementiem. Pirms rekonstrukcijas griestu konstrukcija bijusi apslēpta zem piekaramajiem griestiem un bija diezgan sliktā stāvoklī. Projekta gaitā labiekārtota arī skolas teritorija.

Jahtotāju servisa ēka Bura Salacgrīvā gada labākās būves skatei pieteikta nominācija Koka būve. Projektētājs SIA CMB, galvenais būvuzņēmējs SIA Cander būve. Pasūtītājs – Salacgrīvas ostas pārvalde. Ēkas būvniecībā izmantoti CLT (Cross Laminated Timber) paneļi. Ēka ir izvietota Salacas krasta nogāzē, līdz ar to tai bez trim virszemes stāviem ir arī viens pazemes stāvs, kas kalpo kā laivotāju un jahtotāju aprīkojuma noliktava un no kura ir tiešā izeja uz krasta piestātnēm. Stratēģiski servisa ēka tiek uzskatīta par nozīmīgu jahtu ostu infrastruktūras papildinājumu Vidzemes piekrastē, kam perspektīvā jākļūst par nozīmīgu starptautisku burāšanas tūrisma objektu, piesaistot burātājus no Eiropas un Skandināvijas valstīm, īpaši – no Somijas. Projekta kopējās izmaksas sasniedza 1,375 miljonus eiro, tā realizācijai piesaistīts Interreg Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums, Salacgrīvas ostas pārvaldes budžeta finansējums, Salacgrīvas novada domes budžeta finansējums.

Teksts un foto:
Uldis Andersons